Околна среда

Разяснителна кампания за млекопроизводителите и животновъдите в Смолян

Глоба@лната библиотека при НЧ "Съгласие-1883", с. Славеино и ОДБХ- гр. Смолян, проведоха разяснителна кампания за млекопроизводителите и животновъдите.
Лектор на срещата с населението бе д-р Пампоров.Той запозна присъстващите с наредбите и изискванията за отглеждане на животни в личните стопанства.

прочети още

Информационна среща с фермерите - млекопроизводители

На 19 април от 10 ч. в библиотеката при НЧ "Фар 1930" д-р Пламен Панталеев проведе информационна среща с фермерите от с. Паволче и с. Челопек за добиване на качествено краве мляко, съгласно изискванията на европейското и българското законодателство. Представени бяха 2 презентации: "Закон за ветеринарномедицинската дейност - изменен от 25.01.2013 г." и "Условия, които фермера трябва да осигури за получаване на качествено сурово мляко." Събитието е по инициатива на Българската агенция по безопасност на храните /БАБХ/ в партньорство с "Глобални библиотеки - България".

прочети още

Уебинар в Регионална библиотека „Н.Фурнаджиев” – гр. Пазарджик в рамките на информационната кампания на БАБХ

Тринадесет ветеринарни лекари от област Пазарджик присъстваха на 12 април в РБ „Н. Фурнаджиев” на уебинар, проведен от Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) с подкрепата на Програма „Глоб@лни библиотеки – България”. Събитието е част от информационна кампания насочена към фермерите-млекопроизводители.

прочети още

Информационен уебинар в Информационен и обучителен център на Регионална библиотека – Габрово

На 18 април от 15.00 до 16.00 ч. в Обучителен център на РБ ”Априлов-Палаузов”  ветеринарни лекари от област Габрово участваха в уебинар, който тематично бе проява на информационната кампания на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ), насочена към фермерите – млекопроизводители.

Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) провежда тази кампания с подкрепата на Програма „Глобални библиотеки – България” и с помощта на модерните интернет-центрове, оборудвани в 959 български библиотеки чрез Програмата.

прочети още

Домашни животни

Какво трябва да знаем за домашните животни и влиянието им върху здравето на човека?

прочети още

Външни фактори на средата

Информация за това как околната среда влияе на човешкото здраве и кои са основните фактори, които допринасят за това.

прочети още

Продукти с риск за здравето

От ресурсите в този раздел можете да разберете кои хранителни, битови и др. продукти, които се предлагат на пазара, могат да бъдат опасни за здравето, как да ги разпознаете и как да се предпазите от рисковете, които носят.

прочети още

Превантивни мерки

Какво трябва да знаем, за да противодействаме успешно на факторите в околната среда, които биха могли да доведат до заболявания.

прочети още
Subscribe to RSS - Околна среда