Организации, институции, права

За пациента

Информация за правата на пациента, пътя му в здравната система и др.

прочети още

Добри практики от библиотеки в България

На тази страница са описани проекти и добри практики на български библиотеки при предоставянето на услуги в областта на е-здраве.

прочети още

Добри практики от библиотеки в чужбина

На тази страница са описани проекти и добри практики на чуждестранни библиотеки при предоставянето на услуги в областта на е-здраве.

прочети още

Връзки към организации - потенциални партньори или източници на достоверна информация

На тази страница са посочени линкове към български и международни институции и организации, с които обществените библиотеки могат да си партнират и/или да получават достоверна информация при разработване и предоставяне на услуги по е-здраве.

прочети още
Subscribe to RSS - Организации, институции, права