News from Libraries

Проект „Библиотека- тийнейджъри – книги”

Проект „Библиотека- тийнейджъри – книги”

 

 
 

Read more
БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ СЪГЛАСИЕ-1869 г. ГР. ТЕТЕВЕН's picture

Лятна читалня в Библиотеката при НЧ "Съгласие 1869 г." гр. Тетевен

Децата от лятната група към ЦПЛР в Детската лятна читалня в Библиотека при НЧ "Съгласие 1869 г." гр. Тетевен

Read more

12 ЧИТАЛИЩНИ БИБЛИОТЕКАРИ ОТ ОБЛАСТ СИЛИСТРА ПОЛОЖИХА УСПЕШЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ТРЕТА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

В Регионална библиотека „Партений Павлович” успешно приключиха държавните изпити на 12 обучаеми по специалност „Библиотекознание” с професионална квалификация „Библиотекар”. 960-те учебни часа в Центъра за професионално обучение към Асоциация "Съвременни читалища" завършиха с изпити по теория и индивидуални практически задачи в Силистра. Комисията за оценяване беше съставена от петима специалисти - от ББИА и от Регионалната библиотека - лица с експертиза и професионален опит в областта на библиотекознанието.

Read more

Нови книги в библиотеката за малките и големи любознателни читатели!

Read more

Проект като приказка

 

Read more

Обучение по "Управление на европейски проекти" в Регионална библиотека "Партений Павлович"-Силистра

От 4 до 6 юни в конферентна зала "Диоген Вичев" на Регионална библиотека "Партений Павлович" се проведе обучение на тема "Управление на европейски проекти". Лекторът Милена Драгова е ключов експерт по проекти за Техническа помощ за публичния сектор в България. Участваха библиотекари от Регионалната библиотека и представители на библиотечната колегия от Народно читалище „ Светлина – 1906”, с. Смилец, общ. Силистра, Народно читалище „Иван Вазов 1941”, с. Срацимир, общ. Силистра, Народно читалище „Пробуда – 1910”, с. Алеково, общ. Алфатар, Народно читалище „Никола Йонков Вапцаров” , гр.

Read more

„Зелен@ библиотека“

Читалище „Пробуда 1961“ гр. Кюстендил продължава дейността Еко библиотека „Млад еколог“. Инициативата е част от проект „Зелен@ библиотека“ към Фондация „Глобални библиотеки - България”, а целта и е изграждане на положително отношение на подрастващите към природата.

През тази седмица обучителите Борислава Димитрова и Силвия Каралийска  акцентират на темите – „Замърсяване на въздуха“, „Замърсяване на почвата“ и  „Киселинен дъжд“.

Към създадената подстраница „Зелен@ библиотека“ към сайта на читалище „Пробуда 1961“ можете да намерите материали по дискутираните теми. 

Read more

Обучение по "Медийна грамотност" в Регионална библиотека "Партений Павлович"

От 29 до 31 май в Регионална библиотека "Партений Павлович" се проведе обучение по медийна грамотност. Лекторът Жюстин Томс е преподавател в Нов български университет и световно признат експерт по безопасен интернет. Участваха библиотекари от Регионалната библиотека и представители на библиотечната колегия от НЧ "Димитър Полянов - 1870", с. Гарван, общ. Ситово, НЧ "Светлина - 1906", с. Смилец, общ. Силистра, НЧ "Христо Ботев - 1948", НЧ "Неофит Рилски - 1942", с. Чернолик, общ. Дулово, НЧ "Христо Ботев - 1901", с. Зафирово, общ. Главиница, НЧ "Искра - Цар Самуил - 1928", с.

Read more

Читалища от Врачанско съхраняват местната памет с проект „МОСТ” - Минало, Обичаи, Съвременност, Традиции

Народно читалище „Пробуждане 1906” село Чирен стартира проект „МОСТ ” – Минало, Обичаи, Съвременност, Традиции”. Разработката се изпълнява с партньорство с НЧ „Фар 1930” - Паволче и НЧ „Пробуда 1926” - Згориград.
Основната цел е запазване на местната памет, култура и традиции чрез съхраняване на ценни фотографии, записи, документи, фамилни ценности, културни и природни забележителности. В рамките на проекта ще бъде представена магията словото, песента, красотата и лечебната сила на природата.

Read more

5 ЮНИ - СВЕТОВЕН ДЕН ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

ЕКОЛОГИЧНА ИНИЦИАТИВА В НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "ЗОРА-1990г." село ПОБЕДА.

Read more

Pages

Subscribe to RSS - News from Libraries