News from Libraries

"Клуб чета и презентирам в библиотеката" НЧ "Елин Пелин-1977" гр. Варна

Вече започнаха първите срещи на "Клуб чета и презентирам в библиотеката".Клубът се състои от деца и юноши, които четат нови художествени романи и ги представят в мултимедийна презентация пред другите участници в клуба.Чрез този клуб ще привлечем още читатели,ще стимулираме четенето и ще развием информационните и комуникационни умения у учениците.

Read more

"Щастието на децата"

  Общообразователната библиотека при НЧ "Прсвета 1910" село Тенево, организира първия хепънинг по проект "Търсачи на знанияи емоция" с децата от първа фокус група "Чародейци"-деца на възрас 5-6 години от детска градина Тенево.
   С грижата да им покажем красотата на играта и там да потърсим пътя към знанието бяхме организирали за тях различни сюжетно-ролеви игри, творчески занимания, кътове по интереси и още много изненади, които доставиха радост и емоция на децата, съчетани с изненадите за празника на Детето 1-юни.

Read more

Силата на Тревненеца е в другото злато,то е невидимо и заровено дълбоко в душата му

Kнигата”Непобедимият ДАН КОЛОВ на тепиха” с автори Янка Балканска и Димо Тодоров, беше представена тази сряда в НЧ”Св.Климент Охридски-1899” в село Сенник.От подзаглавието-”От селски пехливанин - световноизвестен борец”, се разбира,че в нея са събрани спомени, които времето не може да заличи за подвизите на тепиха по света, за най-великия български борец за всички времена, за българина Дан Колов. В книгата на внучката на брата на Дан Колов- Янка Балканска са преписани и събирани статии от вестници и списания за непобедимия й дядо Дончо.

Read more

В библиотеката - винаги и по всяко време

   На 28 и 29 май 2018 г.  в Общинска библиотека „Паисий Хилендарски” – Самоков се проведе обучение по онлайн маркетинг и създаване на текстове за библиотечни и читалищни специалисти . То е част от проекта „В библиотеката – винаги и по всяко време”.

Read more

Еко инициатива в читалище „Пробуда 1961“

Изминаха два месеца от създаването на Еко библиотека „Млад еколог“ към читалище „Пробуда 1961“ гр. Кюстендил. Инициативата е част от проект „Зелен@ библиотека“ към Фондация „Глобални библиотеки - България”, а целта и е изграждане на положително отношение на подрастващите към природата.
До момента са проведени поредица обучения, беседи и дискусии на екологична тематика с лектори Борислава Димитрова и Силвия Каралийска.  Участници в заниманията са доброволци към читалището и ученици от НУ „Св. Климент Охридски“.

Read more

Работни срещи по Проект "ЕКОЛЯТО В БИБЛИОТЕКАТА" на НЧ "Илия Бешков 1898" гр. Долни Дъбник

Проведени работните срещи с партньорите ни СУ "Христо Ботев" и НУ "Св. св. Кирил и Методий", на които се обсъдиха послеследващи дейности . Обсъди се програмата на летните екозанимания, регулярност на срещите, организация на работа, както и се даде коментар на идеи и предложения за екоинициативи.

Read more

Националната библиотечна седмица, 14 – 18 май 2018 година, и РБ „Априлов-Палаузов” - Габрово

В навечерието на 24 май – празникът на духовността и книжовността българските библиотеки заедно с партньорски организации, приятели и читатели отбелязват за пореден път своята Национална библиотечна седмица – от 14 до 20 май 2018 година.

Read more

Проект "Библиотеката - моята първа сцена! Изграждане на творчески пространства за деца и тийнейджъри",

Общинска библиотека "Искра" продължава работата по Проекта "Библиотеката - моята първа сцена! Изграждане на творчески пространства за деца и тийнеджъри". Беше извършена дейност по информиране на целевата група за целите на проекта и дейностите по него. Проведоха се информационни срещи по училищата. Раздадоха се заявления на учениците и се извърши първоначално регистриране на участниците и разпределението им по интереси. Бяха представени рекламните материали - дипляни и флайери.

Read more

Националната библиотечна седмица, 14 – 18 май 2018 година, и РБ „Априлов-Палаузов” - Габрово

В навечерието на 24 май – празникът на духовността и книжовността българските библиотеки заедно с партньорски организации, приятели и читатели отбелязват за пореден път своята Национална библиотечна седмица – от 14 до 20 май 2018 година.
По този повод екипът на РБ „Априлов-Палаузов” инициира различни събития, свързани с изконната цел на библиотечните организации – да пазят документалното книжовно наследство за бъдещите поколения и да предоставят на гражданите информация във всички области на образование, професионално и лично развитие и духовно усъвършенстване чрез четене:

Read more

"Лято в библиотеката" при НЧ "Елин Пелин-1977" гр. Варна

На 5-ти юни библиотеката при НЧ "Елин Пелин-1977" стартира "Лято в библиотеката".Ученикът прочел и попълнил в дневника най-много книги ще получи безплатен абонамент за библиотеката за следващата календарна година.

Read more

Pages

Subscribe to RSS - News from Libraries