News from Libraries

"Работилница за творческо писане"- НЧ "Елин Пелин-1977" гр.Варна

В библиотеката при НЧ "Елин Пелин-1977" се организира "Работилница за творческо писане".В нея участниците представят лично творчество и любопитни факти от живота и творчеството на любими български писатели, изготвят мултимедийни презентации и ги представят пред аудитория.Целта на тази работилница е ограмотяване на деца и ученици чрез интересни за тях практики.Дейността е част от проекта "Да се учим в библиотеката" реализиран с подкрепата на Фондация „Глобални библиотеки – България” в рамките на конкурс „Библиотеката – активен участник в обществения живот”, в изпълнение на договор РД11-00-33

Read more

Проект "Библиотеката - моята първа сцена!"

На 2 юли в Общинска библиотека "Искра" стартираха занятията по проекта „Библиотеката – моята първа сцена!". Събрахме обучителите по различните творчески направления. Изговихме месечната програма и сме готови да започнем занятията, които планираме да вървят по дни и теми. Надяваме се децата да бъдат удовлетворени от заниманията и да постигнат добри резултати.

Read more

Обучение по "Изготвяне на презентации и презентационни умения" в Регионална библиотека "Партений Павлович" - Силистра

От 25 до 27 юни във Филиал-2 на Регионална библиотека "Партений Павлович" се проведе обучение на тема " Изготвяне на презентации и презентационни умения", с лектор Манол Манолов. Участваха библиотекари от Регионалната библиотека и представители на библиотечната колегия от Народно читалище „ Светлина – 1906”, с. Смилец, общ. Силистра, Народно читалище „ Христо Ботев - 1901”, с. Зафирово, общ. Главиница, Народно читалище „Пробуда – 1910”, с. Алеково, общ. Алфатар,  общ. Тутракан, Народно читалище „Димитър Полянов”, с. Гарван, общ. Ситово.

Read more

Тийнейджъри влизат в света на роботиката с проект „Техно Либ”

Започнаха първите обучения „Увод в роботиката” по проект „Техно либ – мини технологичен център в библиотеката”. Разработката на Регионална библиотека „Христо Ботев” – Враца ще се изпълнява в партньорство със сдружение в обществена полза „Враца Софтуер Общество”.

Read more

РБ „Христо Ботев” - Враца стартира проект „Техно Либ”

Регионална библиотека „Христо Ботев” – Враца започва работа по проект „Техно Либ” – мини технологичен център в библиотеката. Разработката ще се изпълнява в партньорство със сдружение в обществена полза „Враца Софтуер Общество”.

Read more

Обучение на тема: Добавяне на електронно съдържание в Уикипедия


 
На 4 и 5 юли в РБ „Христо Смирненски” се проведe обучение на тема:  „Добавяне на електронно съдържание в Уикипедия”. Курсът е част от Програмата за обучение на библиотечни специалисти,  финансирана по договор между Фондация Глобални Библиотеки България и Министерството на културата.
Обучител:  Вася Атанасова

Read more

Обучение на тема: "Управление на европейски проекти"

 

На 19, 20 и 21 юни в Регионална библиотека „Христо Смирненски” се проведe обучение на тема: "Управление на Европейски проекти".
Курсът е част от Програмата за обучение на библиотечни специалисти, финансирана по договор РД 11-00-338/20.12.2017 г. между на Фондация "Глобални Библиотеки България" и Министерството на културата.
Обучител: Никола Йорданов

 

Read more

Проект „Библиотека- тийнейджъри – книги”

Проект „Библиотека- тийнейджъри – книги”

 

 
 

Read more
БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ СЪГЛАСИЕ-1869 г. ГР. ТЕТЕВЕН's picture

Лятна читалня в Библиотеката при НЧ "Съгласие 1869 г." гр. Тетевен

Децата от лятната група към ЦПЛР в Детската лятна читалня в Библиотека при НЧ "Съгласие 1869 г." гр. Тетевен

Read more

12 ЧИТАЛИЩНИ БИБЛИОТЕКАРИ ОТ ОБЛАСТ СИЛИСТРА ПОЛОЖИХА УСПЕШЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ТРЕТА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

В Регионална библиотека „Партений Павлович” успешно приключиха държавните изпити на 12 обучаеми по специалност „Библиотекознание” с професионална квалификация „Библиотекар”. 960-те учебни часа в Центъра за професионално обучение към Асоциация "Съвременни читалища" завършиха с изпити по теория и индивидуални практически задачи в Силистра. Комисията за оценяване беше съставена от петима специалисти - от ББИА и от Регионалната библиотека - лица с експертиза и професионален опит в областта на библиотекознанието.

Read more

Pages

Subscribe to RSS - News from Libraries