News from Libraries

„За чиста околна среда – да я пазим днес, за да я има и утре!”

Успешнен  старт  за проекта на Регионална библиотека  „П. Р. Славейков”  - Велико Търново
       Проектът на РБ „П. Р. Славейков”  под надслов „За чиста околна среда – да я пазим днес, за да я има и утре!”  стартира с успешно реализирани дейности  за озеленяване на дворните пространства на ОУ „Хр. Ботев” , ДГ „Соня” и ДГ „Пролет” в старопрестолния  град.

Read more

"Европа е култура"

Днес 9 май 2018 година по проект "Търсачи на знания и емоции"  финансиран от Фондация "Глобални библиотеки-България" в библиотеката на Народно читалище "Просвета 1910" село Тенево, община "Тунджа" се проведе образователен час под мотото "Европа е култура".
   Участници бяха децата от Детска градина "Кольо Тенев" и първи ивтори клас на ОУ "Васил Левски"-Тенево.    
   С нашите малки приятели  извървяхме пътеката на символиката на ЕС- знаме, химн и мото, а след това разпределени в екип по две,  децата заедно изработиха знамето на Европейския съюз.

Read more

АНГЕЛ АНГЕЛОВ

Варненският писател Ангел Ангелов представи пред дряновските читатели своята книга "Внезапно сбогуване". Авторът е приятел на любителите на словото в града на Кольо Фичето и през последните години винаги представя пред тях своите най- нови творби. Премиерата на "Внезапно сбогуване" бе посрещната с огромен интерес от дошлите на творческата вечер. В началото на срещата Председателят на НЧ "Развитие- 1869" - Дряново, Мирослава Лилова разказа на гостите за посланията на новата книга. Тя прочете послеслова, написан от Проф. дфн Милена Г.

Read more

Проект "Да се учим в библиотеката" НЧ "Елин Пелин-1977" гр.Варна

Библиотеката при НЧ "Елин Пелин -1977" гр. Варна се сдоби с нов лаптоп, спечелен по проекта "Да се учим в библиотеката".  Предлагаме на всички читатели  свободен достъп до образователните платформи: "Уча.се" и "Граматика БГ".
Този проект се реализира с подкрепата на Фондация „Глобални библиотеки-България“ в рамките на конкурс „Библиотеката -активен участник в обществения живот“, в изпълнение на договор РД11-00-338/20.12.2017 г. с Министерство на културата.

Read more

Проект "Да се учим в библиотеката" НЧ "Елин Пелин-1977"

Получихме книгите по проекта "Да се учим в библиотеката".С тях ще създадем обособен кът за детска и юношеска литература.
Този проект се реализира с подкрепата на Фондация „Глобални библиотеки-България“ в рамките на конкурс „Библиотеката -активен участник в обществения живот“, в изпълнение на договор РД11-00-338/20.12.2017 г. с Министерство на културата.

Read more

Еко инициатива в читалище „Пробуда 1961“

Създадената Еко библиотека „Млад еколог“ към читалище „Пробуда 1961“ стартира дейностите по почистване на прилежащия терен около читалището и подготвянето му за засаждане на цветя и храсти.
Инициативата е част от проект „Зелен@ библиотека“ към Фондация „Глобални библиотеки - България”. Участие взеха доброволци към читалището и ученици от НЧ „Св. Климент Охридски“. Целта на инициативата е изграждане на положително отношение към природата.

Read more

"Библиотеката - посредник между книгата и детето"

 
        Библиотеката при НЧ "Паисий Хилендарски - 1870" гр.Балчик започна работа по проект "Библиотеката - посредник между книгата и детето" към Фондация "Глобални библиотеки - България", Тематична област 3 - Образователни инициативи. В изпълнение на Договор РД11-00-338/20.12.2017 год. с Министерството на културата  Фондация "Глобални библиотеки - България" проведе конкурс за финансиране на малки проекти: "Библиотеката- активен участник в обществения живот". Партньори по проекта са ОУ "Антим I" и ОУ "Св.Св. Кирил и Методий" град Балчик.

Read more

Модно дефиле за Деня на Земята в НЧ "Дружба 1898" с. Дуранкулак

Денят на Земята – 22 април, за поредна година ни обедини около идеята за опазване на околната среда и съхраняване на биоразнообразието на планетата Земя. За първи път той се чества официално на 22 април 1970 г. в САЩ и Канада, а България е една от първите страни, присъединили се към международното му отбелязване.

Read more

Еко конкурс на тема: "Нов живот на изхвърлените предмети"

Читалище "Пробуда 1961" обявява Еко конкурс на тема: "Нов живот на изхвърлените материали"

РЕГЛАМЕНТ ЗА УЧАСТИЕ

В конкурса могат да се включат деца и младежи на възраст от 7 до 29 години, като представят предмети, изработени от рециклирани материали, с които да покажат своето отношение и грижа към природата.

Творбите трябва да съдържат информация за автора – три имена, възраст, учебно заведение или друга институция, адрес и телефон.

Краен срок за подаване на творбите: 15.05.2018 г.

Read more

Читалище „Пробуда 1961“ гр. Кюстендил стартира проект „Зелен@ библиотека“

На 13 април 2018 г. /петък/ от 11:00 часа в зала „Акад. Атанас Куртев“ в читалище „Пробуда 1961“, кв. „Колуша“ се проведе пресконференция за стартиране на проект „Зелен@ библиотека“. Проектът се реализира с финансова подкрепа на Фондация „Глобални библиотеки - България” - водеща организация читалище ”Пробуда 1961” и партньор НУ „Св. Климент Охридски“ гр. Кюстендил.
Целта на пресконференцията бе да запознае обществеността и медиите с целите, предстоящите дейности и очакваните резултати.

Read more

Pages

Subscribe to RSS - News from Libraries