News from Libraries

Нови книги в библиотеката за малките и големи любознателни читатели!

Read more

Проект като приказка

 

Read more

Обучение по "Управление на европейски проекти" в Регионална библиотека "Партений Павлович"-Силистра

От 4 до 6 юни в конферентна зала "Диоген Вичев" на Регионална библиотека "Партений Павлович" се проведе обучение на тема "Управление на европейски проекти". Лекторът Милена Драгова е ключов експерт по проекти за Техническа помощ за публичния сектор в България. Участваха библиотекари от Регионалната библиотека и представители на библиотечната колегия от Народно читалище „ Светлина – 1906”, с. Смилец, общ. Силистра, Народно читалище „Иван Вазов 1941”, с. Срацимир, общ. Силистра, Народно читалище „Пробуда – 1910”, с. Алеково, общ. Алфатар, Народно читалище „Никола Йонков Вапцаров” , гр.

Read more

„Зелен@ библиотека“

Читалище „Пробуда 1961“ гр. Кюстендил продължава дейността Еко библиотека „Млад еколог“. Инициативата е част от проект „Зелен@ библиотека“ към Фондация „Глобални библиотеки - България”, а целта и е изграждане на положително отношение на подрастващите към природата.

През тази седмица обучителите Борислава Димитрова и Силвия Каралийска  акцентират на темите – „Замърсяване на въздуха“, „Замърсяване на почвата“ и  „Киселинен дъжд“.

Към създадената подстраница „Зелен@ библиотека“ към сайта на читалище „Пробуда 1961“ можете да намерите материали по дискутираните теми. 

Read more

Обучение по "Медийна грамотност" в Регионална библиотека "Партений Павлович"

От 29 до 31 май в Регионална библиотека "Партений Павлович" се проведе обучение по медийна грамотност. Лекторът Жюстин Томс е преподавател в Нов български университет и световно признат експерт по безопасен интернет. Участваха библиотекари от Регионалната библиотека и представители на библиотечната колегия от НЧ "Димитър Полянов - 1870", с. Гарван, общ. Ситово, НЧ "Светлина - 1906", с. Смилец, общ. Силистра, НЧ "Христо Ботев - 1948", НЧ "Неофит Рилски - 1942", с. Чернолик, общ. Дулово, НЧ "Христо Ботев - 1901", с. Зафирово, общ. Главиница, НЧ "Искра - Цар Самуил - 1928", с.

Read more

Читалища от Врачанско съхраняват местната памет с проект „МОСТ” - Минало, Обичаи, Съвременност, Традиции

Народно читалище „Пробуждане 1906” село Чирен стартира проект „МОСТ ” – Минало, Обичаи, Съвременност, Традиции”. Разработката се изпълнява с партньорство с НЧ „Фар 1930” - Паволче и НЧ „Пробуда 1926” - Згориград.
Основната цел е запазване на местната памет, култура и традиции чрез съхраняване на ценни фотографии, записи, документи, фамилни ценности, културни и природни забележителности. В рамките на проекта ще бъде представена магията словото, песента, красотата и лечебната сила на природата.

Read more

5 ЮНИ - СВЕТОВЕН ДЕН ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

ЕКОЛОГИЧНА ИНИЦИАТИВА В НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "ЗОРА-1990г." село ПОБЕДА.

Read more

"Клуб чета и презентирам в библиотеката" НЧ "Елин Пелин-1977" гр. Варна

Вече започнаха първите срещи на "Клуб чета и презентирам в библиотеката".Клубът се състои от деца и юноши, които четат нови художествени романи и ги представят в мултимедийна презентация пред другите участници в клуба.Чрез този клуб ще привлечем още читатели,ще стимулираме четенето и ще развием информационните и комуникационни умения у учениците.

Read more

"Щастието на децата"

  Общообразователната библиотека при НЧ "Прсвета 1910" село Тенево, организира първия хепънинг по проект "Търсачи на знанияи емоция" с децата от първа фокус група "Чародейци"-деца на възрас 5-6 години от детска градина Тенево.
   С грижата да им покажем красотата на играта и там да потърсим пътя към знанието бяхме организирали за тях различни сюжетно-ролеви игри, творчески занимания, кътове по интереси и още много изненади, които доставиха радост и емоция на децата, съчетани с изненадите за празника на Детето 1-юни.

Read more

Силата на Тревненеца е в другото злато,то е невидимо и заровено дълбоко в душата му

Kнигата”Непобедимият ДАН КОЛОВ на тепиха” с автори Янка Балканска и Димо Тодоров, беше представена тази сряда в НЧ”Св.Климент Охридски-1899” в село Сенник.От подзаглавието-”От селски пехливанин - световноизвестен борец”, се разбира,че в нея са събрани спомени, които времето не може да заличи за подвизите на тепиха по света, за най-великия български борец за всички времена, за българина Дан Колов. В книгата на внучката на брата на Дан Колов- Янка Балканска са преписани и събирани статии от вестници и списания за непобедимия й дядо Дончо.

Read more

Pages

Subscribe to RSS - News from Libraries