You are here

" Спаси едно дърво"

Участниците в клубовете "Млади планинари", " Виж природата"," Сръчковци" към библиотеката на читалище "Култура-1932"   взеха активно участие за събиране на хартия в Националната екологична кампания "Спаси едно дърво".  В резултат бяха събрани и предеадени  900 кг хартия.
На 05.12.2017г. в двора на училището в гр.Кресна децата засадиха пет броя фиданки липа и шест броя фиданки бяла бреза.
Фиданките са дарени от Държавно горско стопанство гр.Кресна. Библиотекарят Димана Драчева и директорът на училището Златка Яневска изказаха своята благодарност на директора на ДГС гр.Кресна  Димитър Терзиев за отзивчивостта.