Вие сте тук

Библиотеките през 21 век

Библиотеката – център на местната общност
Днес библиотеката е едновременно физическо и виртуално място, но физическото присъствие продължава да бъде здрава опора за общностите. Обществената библиотека е пространство за широк спектър от цели – четене, общуване, учене, игра, срещи и др. Физическото присъствие служи за икономическото развитие и съживяването на квартали или селища и укрепва общностната идентичност.
 
Библиотеката – място за учене през целия живот
Въпреки че остава ангажирана с основната си мисия за предоставяне на достъп до знания и насърчаване на грамотността, ролята на библиотеката на ХХІ век се простира далеч отвъд заемането на книги. Библиотеките дават възможности за учене през целия живот, развитие на работната сила, гражданска ангажираност, обществено здраве, устойчивост на околната среда и др. Те повече от всяка друга институция притежават капацитет за изграждане на обществото на знанието. Ти могат да подпомагат потребителите в формирането на способност да  извличат полза от информацията и да създават нови знания, които са от съществено значение за пълноценното участие в съвременното общество.
 
Хората и технологиите се срещат в библиотеката
 Освен че е физическо пространство, библиотеката в дигиталната епоха е и виртуално място, достъпно от всяка точка на света и по всяко време. Като част от тенденците за трансформиране на информацията в дигитални формати публичните библиотеки ще променят естеството на физическото си присъствие и ще съхраняват все по-малко материали в своите колекции. Все повече библиотечните потребители ще имат достъп до информация чрез библиотечни мрежи. Уебсайтове, онлайн дискусионни групи, класове, Wi-Fi горещи точки и пр. са примери за нарастващото присъствие на виртуалната библиотека Цифровите технологии променят и традиционното книгоиздаване, затова библиотеки трябва да бъдат чувствителни към новите дигитални форми и възможности. Много библиотеки създават пространства, в които с разнообразни инструменти и технологии вдъхновяват обучението, откриването и създаването и където се насърчава експериментирането с обучен библиотечен персонал и общностни ментори.
 
Повече за съвременните тенденции в развитието на библиотеки може да намерите на:
https://www.ifla.org/
http://www.ala.org/
http://publiclibrariesonline.org/
http://www.publiclibraries2020.eu/
http://designthinkingforlibraries.com/