Вие сте тук

Проект “Моята достъпна библиотека – иновация, знание и комуникация в малките населени места“

плакат

Библиотеката при НЧ „Христо Ботев - 1872” , гр. Нови пазар стартира работа по проект “Моята достъпна библиотека – иновация, знание и комуникация в малките населени
места“. Проектът се реализира с  подкрепата на Фондация „Глобални библиотеки – България” в рамките на конкурс „Библиотеката – активен участник в обществения живот”, сесия 2,  в изпълнение на договор РД11-00-115/24.06. 2016 г. с Министерство на култура.
Партньори в изпълнението на проекта са  НЧ “Просвета – 1919“,  село Памукчи и НЧ “Васил Левски - 1895“, село Енево.

С този проект, библиотеката цели:
Да  предостави равен достъп до информация, знание, комуникация, електронни и други ИКТ услуги в трите читалищни библиотеки, за да се подпомогне интеграцията на българските граждани в информационното общество, както и да се подобри качеството им на живот.
Да информира местната власт и общността за дейността, която изпълняват читалищните библиотеки.
Насърчаване към четене.
Проектът предвижда предоставяне на нова услуга “Мобилна библиотека”.

Предвидени са информационни срещи в трите населени места, които са партньори в проекта. Провеждане на образователни занимания  посредством литературни игри  с ученици от местните училища. Обучения на читалищните специалисти  и читатели на библиотеката за използване на електронните книги.
 
Проектът е с продължителност пет месеца - 01.12.2016 г. до 30.04.2017 г.
Планираните разходи по проекта са 2793,00 лв.,от които 2203,00 лв. са безвъзмездно финансиране.