Вие сте тук

Регионална библиотека „Дора Габе” започва работа по еко проект

Регионална библиотека „Дора Габе” започва работа по нов проект към Фондация „Глобални библиотеки - България” на тема „Библиотеката и училището - заедно за един по-чист град”, тематична област 2 - Устойчиво развитие. В изпълнение на Договор РД11-00-338/20.12.2017 с Министерство на културата Фондация „Глобални библиотеки - България“ проведе конкурс за финансиране на малки проекти: „Библиотеката – активен участник в обществения живот“. Партньор по проекта е Средно училище „Димитър Талев” град Добрич. Проектът е насочен към учениците от II г клас на СУ „Димитър Талев” и техните родители.
 
На 19 април /четвъртък/, от 10.00 ч. в библиотеката ще се проведе първата среща по проекта „Библиотеката и училището - заедно за един по-чист град” за информиране обществеността с целите, които си поставя проекта, за отговорността на всеки от нас да направи своя град по-чисто и привлекателно място за живеене и запознаване на участниците с предстоящите проектни дейности.
 
Основната цел на проекта е да се формира у учениците  екологично съзнание  и  култура, да съдейства за екологичното образование на подрастващите, екологично мислене и привличане съмишленици за екологосъобразно поведение, да се разширят знанията им за природните ресурси, процесите и явленията водещи до замърсяване на околната среда. В проектните дейности ще бъдат включени и родителите на второкласниците за приобщаване към идеята, отговорност и ангажираност за опазване и съхраняване на жизнената среда, насърчаване тяхната активност. 

Битовите отпадъци, изхвърляни извън определените за това места, правят града естетически непривлекателен, сигнализират за недостатъчно развита екологична култура на местното население. Проблемът е общ, засяга цялото общество. Ежедневното сблъскване с проблема за безучастността към замърсяването на заобикалящата ни среда и липсата на навици в обществото за правилно отношение към природата се споделя от партньора, който откликна на идеята на библиотеката за съвместна дейност.

Чрез различни занимания в библиотеката и извън нея участниците с помощта на ИКТ ще придобият полезни знания и навици да се грижат за околната среда, ще имат възможности за индивидуална изява като четат, фотографират, създават презентации и презентират, дискутират, моделират с отпадъчни материали, боядисват с естествени бои, участват в кампания за събиране на стара хартия, засаждат дръвчета и цветя, почистват обществени места, приучват се към разделно сметосъбиране, подбират материали на екологични теми за публикуване на сайта на библиотеката, ще посетят депо за отпадъци, ще се ангажират емоционално и ще станат „посланици” на идеята в семейството, училището и квартала си.

Коментари

Проблемът е общ, засяга цялото общество.