Актуална информация

Награда на EIFL за креативно използване на ИКТ в обществените библиотеки

EIFL Public Library Innovation Programme (EIFL-PLIP) Award - награда за креативно използване на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в обществените библиотеки - щ

прочети още

Програма за подкрепа на неправителствените организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство

Програмата за подкрепа на неправителствени организации (НПО) в България е част от прилагането на Финансовия механизъм на ЕИП. Тя е на обща стойност от близо 11,8 млн. евро, осигурени от страните донори Исландия, Лихтенщайн и Норвегия.

прочети още

Покана за подаване на проектни предложения по Програмата за трансгранично сътрудничество между България и Турция

Стартират набирането на проектни предложения по Програмата за трансгранично сътрудничество между България и Турция, съфинансирана от Инструмента за предприсъединителна помощ.

прочети още

Награда на EIFL-PLIP за подпомагане на прозрачното управление

EIFL-PLIP обявява награда в размер на 1500 щатски долара за обществени библиотеки, които подпомагат прозрачното управление.

прочети още

Награда за библиотеки, промотиращи социалното включване

Програмата на EIFL за иновации в обществените библиотеки (EIFL-PLIP) обявява награда за библиотеки в развиващи се държави и страни в преход, които подкрепят социалното включване.

прочети още

10 дни до крайния срок за участие в конкурса „ДЪРВО С КОРЕН 2012”

По-малко от 2 седмици остават до крайния срок за подаване на номинации за конкурса „Дърво с корен 2012” на фондация „ЕкоОбщност”.

прочети още

Награда Access to Learning 2013

Фондацията "Бил и Мелинда Гейтс" ще отвори процеса за кандидатстване в ежегодния конкурс Access to Learning на 30 юли 2012 г. Конкурсът отпуска средства на организации, които свързват хората със света на информацията чрез компютрите и Интернет.

прочети още

Награда за иновативни библиотечни услуги, свързани със здравето

Public Library Innovation Programme (EIFL-PLIP) дава шанс на обществените библиотеки, чиито услуги подобряват здравето на техните общности, да спечелят награда за своята инициативност.

прочети още

Конкурс за проектни предложения: грантове на Elsevier Foundation за иновационни библиотеки в развиващите се страни

Обявен е следващият кръг от грантове на Elsevier Foundation за иновационни библиотеки в развиващите се страни, който ще подкрепи усилията на библиотеките, насочени към повишаване качеството на живот в развиващите се страни, чрез развиване на знания в областта на точните науки, технологиите в соци

прочети още

Страници

Subscribe to RSS - Current information