Актуална информация

Подкрепа за асоциации и неправителствени организации в ЕС, които се борят с бедността и социалната изолация

GIVE EUR-HOPE (GEH) има за цел да предостави специфична подкрепа за асоциации и неправителствени организации в ЕС, които се борят с бедността и социалната изолация в държавите-членки на ЕС. Организацията финансират микропроекти, чиито основни цели са борбата с бедността и социалното изключване в страни от ЕС.

прочети още

Грантове на Тръста за гражданско общество в Централна и Източна Европа (CEE Trust) за България

Тръстът кани заинтересовани и квалифицирани нестопански, неправителствени организации, експертни групи и активисти, за да представят пълни предложения за проекти, които ще допринесат за постигането на Мисията на CEE Trust и се отнасят до публични политики, гражданско участие и граждански контрол.

прочети още

Конкурс "АГОРА" за най-успешна гражданска инициатива, реализирана от читалище

Платформа АГОРА обявява за трета поредна година Конкурс "АГОРА" за най-успешна гражданска инициатива, реализирана от читалище.
 
В конкурса могат да участват читалища от цялата страна, които са реализирали самостоятелно или в партньорство граждански инициативи за развитие в своята общност. Предложените кандидатури трябва да акцентират върху ролята на читалището като гражданска организация и център за общностно развитие.

прочети още

Национален фонд „Култура”: Програми „Публика”, „Дебюти” , „Критическа литература”

Национален фонд „Култура" предоставя възможност за финансиране по Програми „Публика", „Дебюти" , „Критическа литература". Повече информация можете да намерите в PDF файла по-долу.

прочети още

Програма „Младежта в действие 2007 – 2013”, Дейност 1.2 – Младежки инициативи

Програмата цели развиване на инициативност, предприемчивост и творчество у младите хора, насърчава изобретателността и креативността в ежедневието, откритите дискусии относно нуждите и интересите на младите хора, както и обсъждането на световни проблеми.

прочети още

Конкурси на Фондация "Работилница за граждански инициативи" (ФРГИ)

  • Финансиране на малки проекти по фонд „Хората решават” (краен срок: 22 ноември 2011 г.)
  • Фонд за развитие на капацитета на НПО (текущ прием)
  • Фонд "Неотложна гражданска намеса" (текущ прием)
прочети още

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, Схема за безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001-4.1.06 “Реинтеграция на отпаднали ученици в образователната система”

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,  Схема за безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001-4.1.06 “Реинтеграция на отпаднали ученици в образователната система”, финансира проекти на училища, общини и регистрирани организации с нестопанска цел,  насочени към реинтеграция на вече отпаднали ученици от образователната система и превенция на повторното им отпадане.

прочети още

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, Схема за безвъзмездна финансова помощ: “Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства”

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, Схема за безвъзмездна финансова помощ: “Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства” финансира проекти на училища, общини, детски градини, висши училища, организации с нестопанска цел, насочени към предоставянето на равен достъп на етническите малцинства до образователните институции – детски градини и училища.

прочети още

Стипендии по програма "Community Solutions"

"Community Solutions" е програма за професионално развитие, по която могат да кандидатстват частни лица (включително и от България).

прочети още

Финансиране за утвърждаване на демокрацията в Югоизточна Европа

Балканският тръст за демокрация (Balkan Trust for Democracy или BTD), създаден през 2003 г. от German Marshall Fund of the United States, USAID и фондация "Чарлз Стюарт Мот", е финансираща инициатива, която подкрепя демокрацията, доброто управление и евроатлантическата интеграция в Югоизточна Европа. BTD предоставя финансиране на стойност за утвърждаване на демократичните структури в Югоизточна Европа в две програмни области.

прочети още

Страници

Subscribe to RSS - Current information