Актуална информация

Софийски библиотеки и читалища могат да кандидатстват по Столична програма "Култура" до края на март

Столична програма „Култура" има за цел да подкрепи създаването и достъпа до разнообразни културни практики на територията на община София-град.

прочети още

Програма „Живо наследство” 2010 - конкурс за финансиране на малки проекти

Програмата е насочена към подкрепа на инициативи за опазване и представяне на местното културно материално и нематериално наследство с активното участие на местните жители. Приоритетно ще бъдат финансирани проекти, които в процеса на работа ще могат да представят конкретни продукти, свързани с наследството - изложба, представление, пърформанси, книги, дискове и други.

прочети още

Програми на Европейския съюз: четвърти конкурс за проекти - политики в областта на ИКТ по рамковата програма за конкурентоспособност и иновации

Четвъртият конкурс за финансиране на проекти по ICT-PSP ще бъде отворен от януари до юни 2010 г. Целта е да се стимулират иновациите и конкурентоспособността чрез широко разпространение и пълноценна употреба на ИКТ и цифрово съдържание от гражданите, правителствата и бизнес организациите в Европа. Конкурсът е част от Работна програма за 2010 година (Draft 2010 Work Program) и ще разпредели 30 милиона евро за финансиране на проекти по шест различни цели в областта дигитални библиотеки.

прочети още

Набират се предложения за проекти в областта на дигиталните библиотеки по Седма рамкова програма на ЕС

286,4 милиона евро са предвидени да бъдат разпределени в шестия конкурс за проекти в областта на информационните и комуникационните технологии по Седма рамкова програма на ЕС. Конкурсът започна на 24 ноември 2009 г. и ще продължи до 13 април 2010 г.

прочети още

Възможност за финансиране на развитието на иновативни услуги в обществените библиотеки

Electronic Information for Libraries обяви получаването на тригодишен грант от 1.4 милиона щатски долара от Фондация „Бил и Мелинда Гейтс", за да насърчи развитието на иновативни услуги в обществените библиотеки в развиващи се страни и държави в преход.

прочети още

Страници

Subscribe to RSS - Current information