Етапи по програмата

Тримесечен отчет за целеви библиотеки по Етапи 2009 и 2010 на Програма "Глоб@лни библиотеки - България"

ЗУП въвежда от 1 юли 2011 г. тримесечни отчети на целевите библиотеки. За 2011 г. от библиотекарите в целевите библиотеки по Етапи 2009 и 2010 се очаква да попълнят и изпратят два тримесечни отчета. Първият е за периода 1 юли - 30 септември, а вторият ще бъде за 1 октомври - 31 декември 2011 г.

прочети още

Споразумение за сътрудничество - Етап 2011

От тази страница можете да свалите споразумение за сътрудничество по Етап 2011.

прочети още

Списък на одобрените библиотеки - Етап 2011

Оттук можете да свалите списъка на библиотеките, одобрени за включване в третата фаза на Програмата (Етап 2011).

прочети още

Предварителна готовност на целевите библиотеки от Етап 2010 за получаване на ИКТ оборудване

Финализиран е анализът на предварителната готовност на целевите библиотеки по Етап 2010 за получаване на ИКТ оборудването по Програма „Глоб@лни библиотеки - България".

прочети още

Графици за второ посещение на регионалните ИТ специалисти

Графиците за второто посещение на регионалните ИТ специалисти (РИТС) в целевите библиотеки по Етап 2010 вече са публикувани на портала на Програма "Глоб@лни библиотеки - България".

прочети още

Образец на решение на общинския съвет за дългосрочна подкрепа на библиотеката

От тази страница можете да свалите образеца на решение на общинския съвет за дългосрочна подкрепа на библиотеката.

прочети още

ИКТ пакети - Етап 2010

От тази страница можете да свалите списък на ИКТ пакетите, одобрени да бъдат предоставени на целевите библиотеки от Етап 2009.

прочети още

Списък на одобрените библиотеки - Етап 2010

Оттук можете да свалите списъка на библиотеките, одобрени за включване във втората фаза на Програмата (Етап 2010).

прочети още

Анализ на готовността на целевите библиотеки от Етап 2009 за приемане на ИКТ оборудването

Готов е анализът за изпълнението на задължителните изисквания за получаване на ИКТ оборудването от целевите библиотеки по Програма „Глоб@лни библиотеки - България" за Етап 2009.

прочети още

ИКТ пакети - Етап 2009

От тази страница можете да свалите списък на ИКТ пакетите, одобрени да бъдат предоставени на целевите библиотеки от Етап 2009.

прочети още

Страници

Subscribe to RSS - Stages of the program