Отзиви за програмата

Отзив за работата по програмата от Галя Петкова, библиотекар в НЧ "Петко Симеонов-1905" - с. Муселиево, обл. Плевен

Аз се докоснах до компютрите, когато ги получихме от "Глоб@лни библиотеки" и сега навлизам в използването им. Бях на обучение сега, през есента.

прочети още

Благодарствено писмо от читалище "Нов живот - 1926" - гр. Момчилград

В навечерието на новата 2012 година екипът, работещ в читалище "Нов живот - 1926" в гр. Момчилград изпрати благодарствено писмо до Програма "Глоб@лни библиотеки - България".

прочети още

Как библиотеката в с. Славотин, обл. Монтана помага на един млад човек

В малкото Монтанско село Славотин (с около 400 жители) Програма "Глоб@лни библиотеки - България" е предоставила 3 компютъра на читалищната библиотека. Единият от двата компютъра за потребители се ползва редовно от млад мъж с физическо увреждане.

прочети още

Благодарствено писмо от Народно читалище „Алеко Константинов – 1952” - с. Звездел, обл. Кърджали

Работещите в Народно читалище „Алеко Константинов – 1952” - с. Звездел, общ. Момчилград, обл. Кърджали изпратиха благодарствено писмо до ръководителя на Програма "Глоб@лни библиотеки - България" г-н Трендафил Меретев.

прочети още

Коледен поздрав от читалището в Странджево

Коледен поздрав от читалището в Странджево

Екипът на Програма "Глоб@лни библиотеки - България" получи това послание от библиотекаря в читалището в Странджево. Много благодарим!

прочети още

Благодарствено писмо от Регионална библиотека - Русе

Екипът на Регионалната библиотека в Русе изпрати благодарствено писмо до Програма "Глоб@лни библиотеки - България" по повод спечеления от библиотеката проект с помощта на консултанта по фондонабиране към програмата.

прочети още

Благодарствен адрес от читалище "Стилиян Чилингиров - 1963" - гр. Шумен

Председателят на читалище "Стилиян Чилингиров - 1963" - гр. Шумен г-жа Нина Бояджиева изрази своята благодарност за съпричастността на програмата към читалището чрез благодарствен адрес. Можете да го свалите от връзката по-долу.

прочети още

Отзиви за "Глоб@лни библиотеки - България" от потребители в целевите библиотеки по програмата

На тази страница представяме някои от отзивите за изпълнението на Програма "Глоб@лни библиотеки - България" от посетители на целевите библиотеки по програмата.

прочети още

Отзиви за Програма "Глоб@лни библиотеки - България" от целеви библиотеки по Етап 2009

На тази страница представяме някои от отзивите за изпълнението на Програма "Глоб@лни библиотеки - България" от целеви библиотеки по Етап 2009, участвали в анкета за установяване на въздействието на програмата върху тяхната работа.

прочети още

Благодарствено писмо от директора на Градска библиотека "Паисий Хилендарски" - Асеновград

Директорът на Градска библиотека "Паисий Хилендарски" - Асеновград г-жа М. Марковска изпрати благодарствено писмо до ръководителя на Програма "Глоб@лни библиотеки - България" г-н Трендафил Меретев, в което изразява признанието на целия екип на библиотеката за осъществяването на програмата.

прочети още

Страници

Subscribe to RSS - Feedback about the Program