Посъветвай

Текстови Формати

Filtered HTML

 • Адресите на уеб-страници и e-mail адресите автоматично се конвертират в хипервръзки.
 • Разрешени HTML tag-ове: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <p> <img> <b> <u> <i> <small> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6><table><tr><td>

  Този сайт позволява HTML съдържание. Докато научаването на HTML може да ви уплаши, научаването как да използвате много малък брой от най-основните HTML "тагове" е много лесно. Тази таблица са показани примери за всеки таг, който е разрешен в този сайт.

  За повече информация виж W3C HTML спецификациите или използвайте любимата си търсачка, за да намерите други сайтове, които обясняват HTML.

  Описание на тагПишетеПолучавате
  Котви се използват, за да се създават връзки с други страници.<a href="https://www.glbulgaria.bg">Фондация „Глобални библиотеки – България“</a>Фондация „Глобални библиотеки – България“
  Курсив<em>Курсив</em>Курсив
  Удебелен<strong>Удебелен</strong>Удебелен
  Цитиран<cite>Цитиран</cite>Цитиран
  Цитат в блок<blockquote>Цитат в блок</blockquote>
  Цитат в блок
  Кодиран текст, използван, за да се покаже програмистки код.<code>Кодиран</code>Кодиран
  Несортиран списък - използвайте <li> преди всеки елемент.<ul> <li>Първи елемент</li> <li>Втори елемент</li> </ul>
  • Първи елемент
  • Втори елемент
  Сортиран списък - използвайте <li> преди всеки елемент<ol> <li>Първи елемент</li> <li>Втори елемент</li> </ol>
  1. Първи елемент
  2. Втори елемент
  Няма помощна информация за тага li.
  Списъците със дефиниции са подобни на другите HTML списъци. С <dl> започва списъка с дефиниции, с <dt> започва всеки термин, и с <dd> започва описанието на всяка дефиниция.<dl> <dt>Първи елемент</dt> <dd>Първа дефиниция</dd> <dt>Втори елемент</dt> <dd>Втора дефиниция</dd> </dl>
  Първи елемент
  Първа дефиниция
  Втори елемент
  Втора дефиниция
  Няма помощна информация за тага dt.
  Няма помощна информация за тага dd.
  По подразбиране таговете за параграф се добавят автоматично, така че използвайте този таг, за да добавите нов параграф.<p>Параграф едно.</p> <p>Параграф две.</p>

  Параграф едно.

  Параграф две.

  Няма помощна информация за тага img.
  Получерно<b>Получерно</b>Получерно
  Подчертано<u>Подчертано</u>Подчертано
  Курсивирано<i>Курсивирано</i>Курсивирано
  Няма помощна информация за тага small.
  Heading<h1>Заглавие</h1>

  Заглавие

  Heading<h2>Подзаглавие</h2>

  Подзаглавие

  Heading<h3>Трето подзаглавие</h3>

  Трето подзаглавие

  Heading<h4>Четвърто подзаглавие</h4>

  Четвърто подзаглавие

  Heading<h5>Пето подзаглавие</h5>
  Пето подзаглавие
  Heading<h6>Шесто подзаглавие</h6>
  Шесто подзаглавие
  Таблица<table> <tr><th>Заглавна част на таблица</th></tr> <tr><td>Клетка на таблица</td></tr> </table>
  Заглавна част на таблица
  Клетка на таблица
  Няма помощна информация за тага tr.
  Няма помощна информация за тага td.

  Най-необичайните знаци могат да бъдат въвеждани без никакви проблеми.

  Ако имате проблеми, опитайте да използвате записите за символи в HTML. Типичен пример е & за един амперсанд & символ. За пълния списък на тези комбинации, вижте html entities. Някои от тези символи са:

  Описание на символПишетеПолучавате
  Амперсанд&amp;&
  По-голямо от&gt;>
  По-малко от&lt;<
  Кавичка&quot;"
 • Редовете и параграфите се разпознават автоматично. Таговете <br /> нов ред, <p> параграф и </p> се вмъкват автоматично. Ако даден параграф не бъде разпознат, просто добавете два празни реда.

Plain text

 • Не се допускат HTML тагове.
 • Адресите на уеб-страници и e-mail адресите автоматично се конвертират в хипервръзки.
 • Редовете и параграфите се разпознават автоматично. Таговете <br /> нов ред, <p> параграф и </p> се вмъкват автоматично. Ако даден параграф не бъде разпознат, просто добавете два празни реда.