Библиотеки

Публичен форум „Традиции, бит, самобитност – път към интеграцията”

С публичен форум „Традиции, бит, самобитност – път към интеграцията” приключи проектът „Библиотеката- отворена врата за ромските деца”, финансиран от фондация „Глобални библиотеки – България”  Конкурс за проекти „Библиотеката – активен участник в обществения живот” Договар РД-00-249/ 08.12 .2014 между Министерство на културата и ФГББ.

прочети още

Изложба типографии "Printed.bg" - проект за съвременно изкуство в Народна библиотека "П. Р. Славейков"

На 11 май 2015 г. в Народна библиотека "П. Р. Славейков" бе експонирана изложбата типографии "Printed.bg" - проект за съвременно изкуство.
Кураторът доц. Красимир Русев представи илюстрации на Милко Божков, Кольо Карамфилов, Любен Диманов и др., представляващи колекционерска рядкост. Доц. д-р Милен Михов, депутат и зам. председател на Комисията по образованието и науката в 43-то Народно събрание изнесе слово и поздрави колектива и присъстващите във връзка с празника на светите братя Кирил и Методий и професионалния празник на библиотекарите.

прочети още

Шестмесечен отчет за целевите библиотеки, получили ИКТ оборудване по Програма "Глоб@лни библиотеки - България"

В изпълнение на подписаните Споразумения за сътрудничество по програмата, от 1 юли 2011 г. Звеното за управление на програмата (ЗУП) въведе тримесечни отчети за целевите библиотеки. Тримесечните отчети се подаваха онлайн от всяка библиотека до приключване на изпълнението на програмата.

прочети още

Местна среща на целевите библиотеки от област Ловеч

Читалищните библиотеки от област Ловеч обсъждаха актуални възможности за кандидатстване по финансиращи програми през 2013 г.
 
прочети още

Предварителна готовност на целевите библиотеки от Етап 2011 за получаване на ИКТ оборудване

Финализиран е анализът на предварителната готовност на целевите библиотеки по Етап 2011 за получаване на ИКТ оборудването по Програма „Глоб@лни библиотеки - България".

прочети още

Етап 2011

Тук ще намерите цялата налична информация за библиотеките по Етап 2011.

прочети още

Етап 2010

Тук ще намерите цялата налична информация за библиотеките по Етап 2010.

прочети още

Библиотеки

В този раздел можете да намерите цялата информация, която касае библиотеките, включени в програмата или т.нар. целеви библиотеки.

прочети още

Етап 2009

Тук ще намерите цялата налична информация за библиотеките по Етап 2009.

прочети още

Анкетна карта

Копие на анкетната карта, използвана при интервюирането на  2355 библиотеки, съдържа 63 въпроса към библиотеките, както и служебни полета за отразяване на мнението на анкетиращите.

прочети още

Страници

Subscribe to RSS - Libraries