Вие сте тук

Мрежа от библиотеки

Фондация „Глобални библиотеки – България” работи с мрежа от  над 980 обществени библиотеки /регионални, общински и читалищни/, покриващи 260 общини в страната, които в много случаи са единственото място за достъп до информационни ресурси и услуги  за населението.  Библиотеките от мрежата са оборудвани с компютърна, комуникационна и периферна техника. В експлоатация се намират около 4 900 работни станции (компютри), около 1 000 принтери и МФУ, 790 проектора и 1 950 рутери.
Фондация  има подписани партньорски споразумения с библиотеките от мрежата за съвместна дейност с цел:

  • Да създават условия за свободен и равен достъп до информация, интернет и електронни услуги за гражданите;
  • Да насърчават информационната грамотност, ученето през целия живот, гражданското участие, местното и общностно развитие;
  • Да подпомагат социалната интеграция на групите в неравностойно положени чрез подобряване на достъпа до информация.

 
За постигането на тези цели страните те работят съвместно и поотделно за:

  • Застъпничество за информационно включване на регионално и местно ниво;
  • Осигуряване на достъп до информация чрез модерни информационни и комуникационни технологии;
  • Разработване и предоставяне на услуги за гражданите, базирани на иновационни информационни и комуникационни технологии;
  • Разработване и предоставяне на възможности за учене през целия живот;
  • Осъществяване на образователни и занимателни дейности за деца и младежи.
Ключови думи: