Национален форум 2019

Национален форум Библиотеките днес 2019

За форума

 

 

Национален форум „Библиотеките днес 2019” ще премине под надслов „Предизвикателства пред библиотеките в 21 век. 25 години след Манифеста на ЮНЕСКО и ИФЛА за обществените библиотеки.
Форумът ще представи ролята на библиотеките за осигуряването на свободен и равен достъп до информация, знание и култура за всеки гражданин, като място за личностно и общностно развитие и за подобряване качеството на живот. Специално внимание ще бъде обърнато на Манифеста на ЮНЕСКО и ИФЛА за публичните библиотеки от 1994 г., чиято 25 годишнина ще бъде отбелязана тази година и как той повлиява мисията, целите и дейността на библиотеките през изминалите години, как се отразил на законодателството и политиките на държавните институции по отношение на обществените библиотеки.
Събитието ще се проведе под патронажа на Националната комисия на Република България за ЮНЕСКО.
Ще бъде поставен акцент и върху потенциала и приноса на библиотеките за постигане целите на ООН за устойчиво развитие 2030. През последните години ИФЛА /Международна федерация на библиотечните асоциации и институции/ активно участва в изработването на Дневен ред 2030, изтъквайки значението на достъпа до информация, опазването на културното наследство, универсалната грамотност и достъпа до информационни и комуникационни технологии.
Участие във Форума ще вземат над 500 представители на обществените библиотеки от цялата страна, академичните среди и бизнеса, изпълнителната, законодателната и местните власти, неправителствени организации. 

Място на провеждане на форума

Хотел Рамада
бул. Мария Луиза 131
1202 София

Програма

 

ФОНДАЦИЯ „ГЛОБАЛНИ БИБЛИОТЕКИ – БЪЛГАРИЯ“

БИБЛИОТЕКИТЕ ДНЕС и
ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА ПРЕЗ 21ВЕК: 

25 години от Манифеста на ЮНЕСКО и ИФЛА
за обществените библиотеки

НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ
под патронажа на Националната комисия на Република България за ЮНЕСКО
Предварителна програма
7 ноември 2019,София - хотел Рамада, зала Рубин
9.30 – 10.00
Регистрация
10.00 – 10.15
Официална част и приветствия към участниците /доц. д-р Венцислав Велев, Председател на УС на    Фондация „Глобални библиотеки - България“/
ПЛЕНАРНА СЕСИЯ, зала Рубин
10.20 – 12.30 Предизвикателства пред обществените библиотеки в 21 век  
Модератор: Надежда Груева, директор РБ "Захарий Княжески"
Читалищните  библиотеките най-близко до гражданите – доц. д.р Венцислав Велев, Председател на УС на ФГББ
Генерация кодМихаил Свирачев, Народна библиотека „Иван Вазов”, гр. Пловдив
Е-умения за е-включване – Свилен Тозев, Експерт Изпълнение и контрола на проекти ФГББ
 
Писмени съкровища по Долен ДунавХристо Медаров, Ръководител проект ФГББ
 
Финансова грамотност чрез обществените библиотеки – Елка Златева, Координатор проект ФГББ
 
 
Дискусия
12.30 – 14.00
Обяд
ПЛЕНАРНА СЕСИЯ, зала Рубин
14.00 – 15.30 Предизвикателства пред обществените библиотеки в 21 век 
Модератор: Радка Калчева, Директор РБ "Пенчо Славейков" 
Библиотеките - равен достъп и възможности за всеки – Тон ван Влимерен, Директор на обществената   библиотека в Утрехт, Холандия и Президент на ЕБЛИДА
Дискусия
15.30 – 16.00
Кафе пауза
ПЛЕНАРНА СЕСИЯ, зала Рубин
16.00 – 17.30 Предизвикателства пред обществените библиотеки в 21 век 
Модератор: Спаска Тарандова, Изпълнителен директор ФГББ
i2s DigiBook и Райс ЕООД: Решения за Вашата дигитализация - Павел Караиванов и Сабрина Рой, РАЙС
Библиотекарят като информационен посредник в цифровата ера доц. д-р Елица Лозанова-Белчева,   СУ, ФФ, Катедра БИН и културна политика
Отвореният достъп и библиотеките – доц. д.р Тереза Тренчева, зам.ректор УниБИТ
Целите за устойчиво развитие на ООН и библиотеки – Надежда Груева, Член на УС на ББИА
Четене и грамотност  в библиотеките – Валентина Стоева, фондация  „Детски книги”
Обществените библиотеки посоки за развитие – дискусия с представители на УС на ФГББ
17.30 – 18.00
Обобщение
19.00 – 24.00 Връчване на годишните награди на ФГББ, зала Диамант

Говорители и панелисти

Тук ще откриете кратко представяне на говорителите, които ще вземат участие в Национален форум "Библиотеките днес" 2019 г.

Венцислав Велев

Доц. д-р Венцислав Велев е председател на Управителния съвет на Фондация „Глобални библиотеки – България“ и съветник на Министъра на културата на Република България.

Доц. Велев е преподавател в катедра „Културно-историческо наследство“ на Университета по библиотекознание и информационни технологии. Ръководител е на магистърска програма и научен секретар на Института за културно наследство.

Член е на Изпълнителния съвет на Регионалния център за опазване на нематериалното културно наследство за страните от Югоизточна Европа под егидата на ЮНЕСКО. Автор е на множество научни изследвания и научнопопулярни публикации.

Спаска Тарандова

Спаска Тарандова е изпълнителен директор на Фондация „Глобални библиотеки – България”.

Целият й професионален опит е свързан с библиотеките, тяхното развитие и  модернизиране. Работила е в Столична библиотека, като от 2008 до 2014 г. е заместник директор по библиотечната дейност и автоматизация. Специализирала е в САЩ и е част е международна група за иновации в публичните библиотеки /INELI / на фондация „Бил и Мелинда Гейтс”.

Член е на Постоянния комитет на секцията „Публични библиотеки” на ИФЛА. Член е на Управителният съвет на Българската библиотечно-информационна асоциация и на редколегията на списанието „ББИА онлайн”.

Един от създателите на  една от най-успешните кампании за насърчаване на детското четене „Забавното лятно четене”. Активен участник и в кампанията „Чети с мен” под патронажа на Президента на Република България. Инициатор на стаята за ранно детско развитие в Столична библиотеки в партньорство с ИКЕА България.

 

Riikka Leskinen

Riikka Leskinen, Pedagogical Information Specialist from Helsinki Central Library Oodi.
Working for Helsinki City Library since 2010. In Oodi, Riikka is focusing on library as a place of learning - for both the customers and the staff. According to the Finnish Library Act, one of the main duties of public libraries is providing premises for learning, working and recreational & civic activities. Helsinki Central Library Oodi is seeking to answer this obligation and challenging the traditional concept of public libraries.
 

Ioana Crihana

Ioana Crihana is working, for more than 15 years, in various leadership positions in highly competitive business entities: a government institution, a national newspaper, a well-known Romanian Branding & Advertising Agency, a multinational ICT corporation and in the most representative National Library Association in Romania - ANBPR.
 
Getting involved in several development projects, Ioana Crihana has expertise in creating, restructuring and revitalizing different products, services and organizational structures, and, also, in the implementation of some business plans and strategies for sustainability, both in private and institutional environment.
 
As the Executive Director of the National Association of Librarians and Public Libraries in Romania, she has been involved in a series of partnership brokering activities in order to implement the most important national program of IT competences for public libraries - BIBLIONET – The world in my library, within the Global Libraries Initiative, with a budget of 26.9 million US dollars

Short Bio Ton van Vlimmeren

Ton van Vlimmeren is director of the Public Library of Utrecht in the Netherlands since 2010. Earlier he held that position from 1995 till 2004.
He was trained and worked as a psychologist, as a teacher, an educational consultant and Director of Public Education in Utrecht. He also acted as director for the city of Utrecht in different roles like Real Estate and Urban Planning, Districts and Civic Centers and Public Services.
He was earlier vice-president of the Dutch Library Association and member of the governmental steering committee for library innovation in the Netherlands.
He contributed in the International Libraries Network of the Bertelsmann Foundation, was a strategic advisor for the Global Libraries Program of the Bill and Melinda Gates Foundation and contributed in the Ineli program as well as in the (European) Library 2020 program.
He is one of the founders of Public Libraries 2030 in Brussels.
He was president of the board of NBD/Biblion, the national Library supplier in the Netherlands.
He is member of the board of the Pica Foundation that supports innovation in libraries in the Netherlands.
He contributed as an expert to the renovation plans of the Central Library in Cologne and is now involved in the same role in the renovation of Rotterdam Central Library.
Since 2018 he is president of Eblida; the European Bureau of Library Information and Documentation Associations.

Тереза Тренчева

Доц. д-р Тереза Тренчева е зам.-ректор по НИМД, преподавател в катедра „Библиотечен мениджмънт и архивистика“ в УниБИТ и зам.-председател на Университетската младежка академия към същия университет.  Учредител и член е на УС на Сдружение „Мрежа на преподавателите по интелектуална собственост“, както и на Европейската мрежа на преподавателите по интелектуална собственост. Специализирала е в Световната организация по интелектуална собственост и Световната търговска организация в Женева, Швейцария. Чете лекции по „Интелектуална собственост“, Интелектуална собственост в Интернет” „Право, медии и реклама”, „Отворен достъп до научна информация“ и ”Социални мрежи и Интернет”. Автор е на монографията „Отвореният достъп до научна информация“ (2013), на девет сборника и повече от 90 публикации в областта на правната закрила на интелектуалната собственост и отворения достъп. Участва в редица национални и международни проекти. Основател и координатор е на ежегодния семинар, посветен на Международния ден на интелектуалната собственост (26 април) в УниБИТ.

Елка Златева

Елка Златева е завършила Софийски университет, където е защитила и докторска дисертация в областта на сравнителната политология.

Тя е експерт и обучител с богат опит в социалните изследвания, публичните политики, управлението и мониторинга на национални и международни проекти.

Има публикации в областта на гражданското участие, доброволчеството, автор е на анализи и проучвания на различна тематика, на практически наръчник за съвместна работа между библиотеките и неправителствените организации и други.

Валентина Стоева

Валентина Стоева се занимава с насърчаване на детското четене повече от 9 години.

Тя е главен редактор на сайта Detskiknigi.com и основател на фондация „Детски книги“. Гордее се, че зад гърба си има няколко успешни издания на кампаниите „Читателска щафета“ и Награда „Бисерче вълшебно“, които са показали на хиляди деца, че четенето е забавно.

Валентина е носител на отличията „Посланик на библиотеките“ и „Рицар на книгата“.

 

Христо Медаров 

Христо Медаров e магистър по Икономика, Докторант по Маркетинг, над 15 години опит в работа с фондове на ЕС, опит в Държавна Администрация в сектора на Подкрепа за МСП и Трансгранични програми, Ръководител на множество успешно приключили проекти финансирани от различни програми на ЕС,  консултант, опит в подхода ЛИДЕР и ВОМР, интереси в сферата на иновации, ИКТ, екология, исторически и културен туризъм.

 

Анета Дончева

Доц. д-р Анета Дончева е преподавател в СУ „Св. Климент Охридски“, Философски факултет, Катедра „Библиотекознание, научна информация и културна политика“. Работила е в РБ „Дора Габе“ в гр. Добрич, 30 години в Националната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий“ на различни длъжности от библиотекар до заместник- директор. Учредител, заместник-председател на първия УС на СБИР, член на УС на ББИА. Член на Съюза на българските журналисти.
 
Притежава образователни  и научни степени в областта на библиотечно- информационните науки. Специализира в Германия и Австрия. Има професионален опит в областта на научните и практическите изследвания в областта на нормативната уредба  и организацията  и управлението на библиотеките, както и в администрирането и ръководството на библиотека и библиотечни дейности. През годините ръководи и координира редица международни и национални проекти и програми.
 
Автор е на монографии,  учебници, статии в научни и професионални издания, на множество доклади на национални и международни конференции.

Ана Лазарова

Ана Лазарова е един от основателите и председател на сдружение "Цифрова република", което се занимава с промотиране на демократичния достъп до информация, образование и култура. Тя е и националният координатор на Creative Commons България и ентусиазиран участник в различни проекти, промотиращи културата на споделяне. В професионален план Ана е адвокат, работещ в сферата на авторското право, както и представител по индустриална собственост пред Българското патентно ведомство и Службата на ЕС за интелектуална собственост (EUIPO).

Ваня Грашкина

Ваня Грашкина е член на настоящия УС на ББИА и изпълнителен директор на Националния център за информация и документация от 2004 година. Председател на УС на ББИА в периода 2002 – 2011 г.

Професионалният й опит е разнообразен – преподавател в Държавния библиотекарски институт, научен сътрудник в Научно-методичния център, ръководител на отдел „Икономическа информация” и направление „Комплектуване на библиотечните фондове” в Националната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий”. Била е хоноруван преподавател в Уни БИТ и СУ „Св. Климент Охридски”, където създава курс  „Лидерство в библиотечно-информационния мениджмънт”.

Специализирала в САЩ, Великобритания, Германия, Финландия, Холандия. Ръководител на проекти на ББИА, председател на редколегията на списанието „ББИА онлайн”.

Автор на над 50 публикации по съвременни проблеми на библиотечния сектор. 

Свилен Тозев

Свилен Тозев е Експерт "Проекти, изпълнение и контрол" във ФГББ, Магистър по Икономика, с ясен и практически подход към разрешаването на казуси от различно естество. Има повече от 15 години опит в управлението и ръководството на екипи от различни сектори. С отлични познания в областите на човешките ресуриси и приложната информатика. Национален координатор е по проекта Е-умения за е-включване. Има интереси в доброволчеството и работата с хора в неравностойно положение, както и в прилагането на иновативни подходи за повишаване на дигиталните умения и тестването на нови технологии в библиотеката.

Елица Белчева

Доц. д-р Елица Лозанова-Белчева е преподавател в Софийския университет „Св. Климент Охридски”, Катедра „Библиотекознание, научна информация и културна политика” от 2006 г. Тя е с бакалавърска степен по „Библиотечно-информационни науки“, магистър и доктор по „Публична администрация“ от СУ „Св. Климент Охридски”.
Има професионален опит като библиотечно-информационен специалист в Центъра за информация по медицина към Централна медицинска библиотека (2 г.) и Библиотечно-информационния център при Технически университет - София (7 г.).
Изследователските ѝ интереси са свързани с информационна наука, информационна грамотност, информационно обслужване, както и с електронно правителство. Сериозен акцент в нейните разработки е темата за ролята на библиотеките в електронното правителство, която тя представя на национални и международни форуми.
Член е на Управителния съвет на Българската библиотечно-информационна асоциация, мандат 2012 г. – 2015 г., 2015 – 2018 г. и председател на Секцията по информационна грамотност.

Надежда Петракиева Груева

Директор на Регионална библиотека „Захарий Княжески” – Стара Загора. Член на УС на Българската библиотечно-информационна асоциация от 2005 г.
Член на Сдружението на библиотечно-информационните специалисти, участвали в програми за образователен обмен на Държавния департамент на САЩ. Член на редколегията на списание „ББИА онлайн”.
Ключов обучител по направление „Услуги в модерната библиотека” на Обучителната програма на  „Глоб@лни библиотеки – България”. Автор на обучителни материали, обучител на обучители и супервизор.
Национален обучител по темите, свързани с концепцията за превръщането на българските публични библиотеки в обществени информационни центрове.
Библиотечен консултант на фирма РС-ТМ ООД – София за програмен продукт „Автоматизирана библиотека”.
Създава и поддържа интернет страници, свързани с библиотеките.

Михаил Свирачев

Михаил Свирачев е роден през 1977г. Завършва Френска езикова гимназия „Антоан дьо Сент Екзюпери“ в Пловдив. Бакалавър по Туризъм от Университет по Хранителни технологии – Пловдив. Стажува в САЩ и Англия. Пише разкази и романи. Участва с първия си роман в „Ръкописът“ по БНТ. По настоящем учи магистратура по специалност „Библиотечно-информационни технологии“ към Софийски университет „Св. Климент Охридски“. От две години работи като координатор в Американския център към Народна библиотека „Иван Вазов“, Пловдив.

Организатори и партньори

Организатор

В дългосрочен план Фондация Глобални библиотеки - България цели да превърне обществените библиотеки в център на местната общност, които предоставяйки достъп до информация, знание и разнообразни услуги, спомагат за повишаване качеството на живот на гражданите.

За постигането на тази цел Фондацията работи с държавните и местни власти и неправителствените организации, затова те по-добре да разбират функциите на обществените библиотеки в съвременното общество и да се възползват от техните възможности.

От друга страна, ФГББ е в постоянно взаимодействие с мрежа от 960 обществени библиотеки в цялата страна, като подпомага поддържането на  предоставените компютри и друго оборудване, следи за технологичното развитие и тяхното приложение в обществените библиотеки.

Фондацията подкрепя развитието на мениджърския капацитет и професионалните умения на библиотечните специалисти, за да могат те да обслужват качествено потребителите.

ФГББ следи световните тенденции в разработването на нови услуги и програми за гражданите и търси тяхното практическо решение в българските условия.

 

Партньори

   
     

Медийни партньори

Българско национално радио
Кафене.бг
 

Форумът в медиите

Прессъобщения

 

За трета поредна година Фондация „Глобални библиотеки - България“ започва събиране на номинации за годишните си награди, които ще бъдат връчени на 7 ноември 2019 г. по време на националния форум "Библиотеките днес - 2019: Предизвикателства пред библиотеки в 21 век".

 

Медиите за форума

https://www.bnt.bg/bg/a/246914-bibliotekite-dnes

https://bnr.bg/horizont/post/101188973/obshtestvenite-biblioteki-u-nas-n...

https://kulturni-novini.info/sections/5/news/30430-predizvikatelstva-pre...

https://www.bnr.bg/post/101188887

https://www.monitor.bg/bg/a/view/uchenicite-s-uroci-v-bibliotekite-napro...

http://mc.government.bg/newsn.php?n=6906&i=1

https://digrep.bg/tag/%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D...

https://dariknews.bg/novini/bylgariia/prevryshtat-bibliotekite-v-klasni-...

https://www.dnes.bg/obrazovanie/2019/11/08/mon-s-ideia-bibliotekite-da-s...

https://www.ngobg.info/bg/news/118980-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%...

https://bnr.bg/post/101188975/biblioteki

https://www.mlsp.government.bg/index.php?section=PRESS2M&prid=1868&lang=

https://www.banker.bg/obshtestvo-i-politika/read/digitalnite-umeniia-sht...

награди 2019

https://kweekly.bg/publication/5290

https://azcheta.com/az-cheta-s-nominatsiya-za-godishnite-nagradi-na-fond...

http://mirogled.com/bg/news-view/miroghlied-s-nominatsiia-za-ghodishniti...

https://www.bnr.bg/blagoevgrad/post/101189394/radio-blagoevgrad-be-otlic...

https://www.sbj-bg.eu/index.php?t=44387

https://haskovo.info/114744/%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%BD%D0%B0-...

https://rousse.info/%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%...

http://m.focus-news.net/?action=news&id=2717071

https://azcheta.com/az-cheta-specheli-godishnata-nagrada-na-fondatsiya-g...
 

Мултимедия

 

Тук ще откриете всички поздравителни адреси, презентации и видеоклипове, свързани с Национален форум "Библиотеките днес" 2019.

Годишни награди на ФГББ

Трети годишни награди на ФГББ за медии, спомоществовател и публична институция

В рамките на кампанията библиотеки от страната, самите медии и други заинтересовани страни  имаха възможност да направят номинации в четири категории – за национална и регионална медия, за спомоществовател и за публична институция, които са допринесли за популяризиране на дейността на обществените библиотеки в страната, съдействали са или са спомогнали за реализирането на определени дейности, за разрешаване на определени проблеми или за достигане до нови публики и постигане на по-добри резултати.

Бяха получени 13 номинации. Съответно за категориите: Регионална медия бяха получени 6 номинаци, за Национална медия – 3 номираци, за Спомоществовател – 3 номинации и за Публична институция една номинация.
На конкурсен принцип петчленно жури в състав доц. Георги Лозанов (председател), проф. Владимир Атанасов, Георги Константинов, Марин Бодаков и Снежана Йовева определи победителите в отделните категории и подкатегории, съобразно Статута на наградите. Тази година комисията предложи г-жа Златка Михайлова, която е номинирана като личност да бъде поощрена и отличена с плакет от ФГББ.

Наградите на ФГББ са учредени в изпълнение на мисията и целите на Фондацията и се връчват на организации, които подпомагат усилията й за подпомагане на приобщаването на българските граждани към информационното общество и осигуряването на равен достъп до информация, култура, знание и услуги чрез мрежата от обществени библиотеки в страната.
 Те се присъждат всяка година на конкурсен принцип в следните категории:
  - За медии, в две подкатегории: за национална и за регионална медия;
  - За спомоществовател;
  - За публична институция.
Наградата за медии във всяка от двете подкатегории се присъжда на медии, допринесли за поставянето и разработването на теми за проблемите, предизвикателствата и възможностите, свързани с развитието на обществените библиотеки.
Наградата за спомоществовател се връчва  за дарителска дейност в подкрепа на кампания, проект или инициатива, осъществявана от Фондацията.
Наградата за публична институция се връчва на институция, която в надграждане на задължителните й по закон изисквания, е подобрила условията за свободен и равен достъп до информация, култура, знание и услуги за гражданите чрез подкрепа за обществени библиотеки.

Знакът на наградата е стилизирано пластично изображение, изработено от художника Павел Божерянов. Наградите нямат друго материално изражение освен художествения си знак.

Наградите бяха връчени на тържествена церемония в рамките на националния форум “Библиотеките днес”, който се проведе на 7 ноември 2019г. в хотел "Рамада", гр.София 

Победител в подкатегория „Регионална медия“ е "БНР - Радио Видин" с 37точки. Прави впечатление, че „БНР - Радио Видин” е номинирано от 3 регионални библиотеки в градовете: Видин, Враца и Монтана. Благодарение на взаимната работа, Регионалната библиотека  „Михалаки Георгиев” –гр.Видин и „БНР - Радио Видин” създават съвместна рубрика „Да разлистим старите видински вестници”, чрез които слушателите могат да разберат какво е вълнувало жителите на града в миналото.
В подкатегорията „Национална медия” е отличен сайта „Аз-чета” с 46точки. С изградената онлайн общност от няколко десетки хиляди потребители, сайтът е основен източник на информация за най-новото в света на книгите в българското интернет пространство.Той става и основен медиен партньор на първия литературен фестивал в Северозапада „Враца – книжен град”, организиран от РБ „Христо Ботев” – Враца.
В категорията „Публична институция” наградата е присъдена на Сдружение „Писалка и перо” с 38точки . Сдружението в партньорство с РНБ „Иван Вазов” – Пловдив реализира проект „Литературен Ренесанс в Пловдив”.
В категорията „Спомоществовател” наградата се присъжда на „Враца софтуерно общество” с 34точки. В лицето на „Враца софтуерно общество”, екипът на РБ „Христо Ботев” – Враца открива и най-ценните си партньори в мисията за неформално образование по дигитални умения на деца, достъп до знание чрез новите технологии и не на последно място популяризирането на библиотеката и улесняване на достъпа до култура чрез дигитализирани архиви.