Национален форум 2020

Национален форум Библиотеките днес 2020

За форума

 

 

Националният форум „Библиотеките днес” през  2020 г. ще премине под надслов „Библиотеките: Умения за 21 век”.
Обществените библиотеки играят все по-важна роля в информационната епоха и са ключови за равния достъп до информация и електронни услуги, култура и образование и учене през целия живот за всички граждани.
Поради променените условия на работа, свързани с COVID пандемията, тази година Форумът да протече като смесено събитие с до 20 души на място в национален литературен клуб „Перото” и онлайн видео излъчване към мрежата от над 1000 библиотеки в страната чрез YouTube и Face book каналите на фондацията.
По време на Форума ще бъде представен докладът на ЕБЛИДА за това как библиотеките в Европа се справят с COVID предизвикателството, какви мерки са предприети в нашата страна на национално и местно ниво, свързани със сигурността на служителите и потребители, така че минимално да пострада осигуряването на свободен и равен достъп до информация, знание и култура за гражданите.
Темата за предлагането на електрони и аудио книги не само за покупка, но и за заемане чрез библиотеките става все по-актуална, а по време на карантината ясно пролича, че предлагането на тези услуги изостават значително в нашата страна. Тези въпроси са коментирани под различни форми през годините. По време на форума ще се стартира  процеса на дискусия по темата, ще се изслушват мнения от различните заинтересовани страни, ще се споделят и различни решения от Европа и Северна Америка.
Други  теми, които ще бъдат засегнати са свързани с дигитализацията, достъпът до е-ресурси, е-обучение за библиотекари и граждани, в контекста на новите умения, необходими на всеки за работа през 21. век.

Място на провеждане на форума

Литературен клуб "Перото"
бул. "България" 1, Национален дворец на културата 
София

 

Програма

 

ФОНДАЦИЯ „ГЛОБАЛНИ БИБЛИОТЕКИ – БЪЛГАРИЯ“​​​​​БИБЛИОТЕКИТЕ ДНЕС: Умения и услуги за 21.век

Предварителна програма
 

24 ноември 2020 г., София, литературен клуб "Перото"

Предвижда се онлайн включване през zoom на панелистите при необходимост

   10.00 – 10.15

                                                         ОФИЦИАЛНО ОТКРИВАНЕ

- Поздравителен адрес от г-н Вежди Рашидов, Председател на комисията по културата и медиите в 44 Народно събрание на Република България 

- Поздравителен адрес от г-жа Мария Габриел, Комисар по иновациите, научните изследвания, културата, образованието и младежта на ЕС

- Поздравителен адрес от г-н Боил Банов, Министър на културата на Република България

- Поздравителен адрес от г-жа Деница Сачева, Министър на труда и социалната политика на Република България
 

СЕСИЯ -1
10.15 – 11.15 Библиотеките в пост COVID среда
Модератор: Спаска Тарандова, изпълнителен директор на ФГББ
 Доц.д-р Марина Енчева, УниБИТ  – Дневният ред на европейските библиотеки в условията на   пост-   Ковид: изследване на ЕБЛИДА
 Доц.д-р Венцислав Велев, член на УС на ФГББ  – Национални мерки за адаптиране работата на   културните институти и частност на обществените библиотеките в условия на пандемия и   извънредни мерки
 Надежда Груева, директор РБ „Захарий Княжески”, Стара ЗагораБиблиотеките в изпълнение   Целите за устойчиво развитие 2030, в контекста на Национална програма за развитие: България   2030
11,15 - 11,45  Въпроси и отговори
11,45 - 12,00  Ненчо Балкански - Дигитализация-решения според нуждите /Фирмена презентация/ 
СЕСИЯ -2
13.00 – 14.30 Умения и услуги в библиотеките за 21. век
Модератор: Спаска Тарандова, изпълнителен директор на ФГББ
Доц.д-р Анета Дончева, СУ „Св. Климент Охридски”Дигиталното съдържание и дигиталните услуги в библиотеките- важна предпоставка за ефективно обслужване на потребителите
Доц.д-р Калина Иванова, директор РБ „Петко Р. Славейков”, Велико Търновонови профили за работа и умения за библиотекари /Проект БИБЛИО - повишаване на дигиталните умения и компетентности на библиотекари в Европа/
Включване от РБ Стара Загора и РБ Монтана за опита им в онлайн обучения
д-р Димитрина Папагалска, УНСС -  Платформи за онлайн обучения
Доц. д-р Елица Лозанова-Белчева, СУ „Св. Климент Охридски”Медийна и информационна грамотност - ключови трансверсални компетентности в 21 век
 
14.30 – 15.00 Въпроси и отговори
15.00 – 15.30 Кафе пауза
СЕСИЯ -3
15.30 – 16.45 Електронни и аудио книги в библиотеките – дискусия
Модератор: Спаска Тарандова, изпълнителен директор ФГББ
Ана Лазарова, Цифрова република  - Електронните книгиавторско правен статус
онлайн включване от Столична библиотека и РБ Варна
Камелия Конева -  Столична библиотека, Американски център
Александър Петров - БИБЛИО.БГ
д-р Виктория Бисерова - издателство „Ентусиаст”
Светлозар Желев – директор на Национален център за книгата към НДК
Ана Клисарска -  редактор Storytel BG
Манол Пейков – издателство Жанет 45 /zoom/
Включване от РБ „Пенчо Славейков” Варна
16.45 – 17.00 обобщение
17.00 – 18.00 ВРЪЧВАНЕ НА ГОДИШНИТЕ НАГРАДИ НА ФГББ

 

Говорители и панелисти

Тук ще откриете кратко представяне на говорителите, които ще вземат участие в Национален форум "Библиотеките днес" 2020 г.
 

Спаска Тарандова
Спаска Тарандова е изпълнителен директор на Фондация „Глобални библиотеки – България”.

Целият й професионален опит е свързан с библиотеките, тяхното развитие и  модернизиране. Работила е в Столична библиотека, като от 2008 до 2014 г. е заместник директор по библиотечната дейност и автоматизация. Специализирала е в САЩ и е част е международна група за иновации в публичните библиотеки /INELI / на фондация „Бил и Мелинда Гейтс”.

Член е на Постоянния комитет на секцията „Публични библиотеки” на ИФЛА. Член е на Управителният съвет на Българската библиотечно-информационна асоциация и на редколегията на списанието „ББИА онлайн”.

Един от създателите на  една от най-успешните кампании за насърчаване на детското четене „Забавното лятно четене”. Активен участник и в кампанията „Чети с мен” под патронажа на Президента на Република България. Инициатор на стаята за ранно детско развитие в Столична библиотеки в партньорство с ИКЕА България.

Венцислав Велев
Доц. д-р Венцислав Велев е председател на Управителния съвет на Фондация „Глобални библиотеки – България“ и съветник на Министъра на културата на Република България.
Доц. Велев е преподавател в катедра „Култура, историческо наследство и туризъм” на Университета по библиотекознание и информационни технологии. Ръководител е на магистърска програма “Читалищно дело” и е научен секретар на Института за научни изследвания в областа на организацията, управлението и защотата на КИН” към УниБИТ.

Член е на Управителния съвет на Национален дарителски фонд “13 века България” и председател на Националния комитет по програмата на ЮНЕСКО “Паметта на света”. Автор е на множество научни изследвания и научнопопулярни публикации.

Елица Белчева
Доц. д-р Елица Лозанова-Белчева е преподавател в Софийския университет „Св. Климент Охридски”, Катедра „Библиотекознание, научна информация и културна политика” от 2006 г. Тя е с бакалавърска степен по „Библиотечно-информационни науки“, магистър и доктор по „Публична администрация“ от СУ „Св. Климент Охридски”.
Има професионален опит като библиотечно-информационен специалист в Центъра за информация по медицина към Централна медицинска библиотека (2 г.) и Библиотечно-информационния център при Технически университет - София (7 г.).
Изследователските ѝ интереси са свързани с информационна наука, информационна грамотност, информационно обслужване, както и с електронно правителство. Сериозен акцент в нейните разработки е темата за ролята на библиотеките в електронното правителство, която тя представя на национални и международни форуми.
Член е на Управителния съвет на Българската библиотечно-информационна асоциация, мандат 2012 г. – 2015 г., 2015 – 2018 г. и председател на Секцията по информационна грамотност.
Надежда Петракиева Груева
Директор на Регионална библиотека „Захарий Княжески” – Стара Загора. Член на УС на Българската библиотечно-информационна асоциация от 2005 г.
Член на Сдружението на библиотечно-информационните специалисти, участвали в програми за образователен обмен на Държавния департамент на САЩ. Член на редколегията на списание „ББИА онлайн”.
Ключов обучител по направление „Услуги в модерната библиотека” на Обучителната програма на  „Глоб@лни библиотеки – България”. Автор на обучителни материали, обучител на обучители и супервизор.
Национален обучител по темите, свързани с концепцията за превръщането на българските публични библиотеки в обществени информационни центрове.
Библиотечен консултант на фирма РС-ТМ ООД – София за програмен продукт „Автоматизирана библиотека”.
Създава и поддържа интернет страници, свързани с библиотеките.
доц. д-р Марина Енчева
Преподавател по дисциплините „Електронни ресурси и метаданни“, „Електронно обучение“, „Информационен анализ“, „Информационно осигуряване на бизнеса“ и др. в катедра „Библиотекознание и библиография“ на УниБИТ. Тя е магистър по Библиотечно-информационни науки и доктор по Информационно-търсещи системи от СУ „Св. Климент Охридски“, където е хоноруван преподавател от 2007 до 2010 г. Автор е на монографията „Игрови подходи в обучението по информационна грамотност“, на два учебника („Автоматизирани информационни системи“ и „Информационно брокерство“) и на над 60 публикации в областта на библиотечното образование, електронното обучение, информационната грамотност и приложението на иновативни подходи в обучението.
Притежава професионален опит като библиотекар в Американския университет в Благоевград и в Центъра за академични изследвания в София. Работила е и като експерт в Центъра за информационни технологии в образованието (МОН) и в Националния център за информация и документация. Участва в редица национални и международни проекти. Марина Енчева е член на Българската библиотечно-информационна асоциация и на EuropeanDistanceandE-LearningNetwork, а от 2018 г. е член на Управителния съвет на EBLIDA.
доц. д-р Анета Дончева
Преподавател в СУ „Св. Климент Охридски“, Философски факултет, Катедра „Библиотекознание, научна информация и културна политика“. Работила е в РБ „Дора Габе“ в гр. Добрич, 30 години в Националната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий“ на различни длъжности от библиотекар до заместник- директор. Учредител, заместник-председател на първия УС на СБИР, член на УС на ББИА. Член на Съюза на българските журналисти.
 
Притежава образователни  и научни степени в областта на библиотечно- информационните науки. Специализира в Германия и Австрия. Има професионален опит в областта на научните и практическите изследвания в областта на нормативната уредба  и организацията  и управлението на библиотеките, както и в администрирането и ръководството на библиотека и библиотечни дейности. През годините ръководи и координира редица международни и национални проекти и програми.
 
Автор е на монографии,  учебници, статии в научни и професионални издания, на множество доклади на национални и международни конференции.
доц. д-р Калина Иванова
Директор на Регионална библиотека "Петко Рачев Славейков" - Велико Търново.

От м. юни 2015 г. е главен асистент към Катедра „Книгоиздаване и библиотечно информационни дейности”, факултет „Математика и информатика” на ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”.

Член е на Управителния съвет на Българската библиотечно-информационна асоциация.

Ръководител и координатор на проекти по Програма „Учене през целия живот” и Програми за опазване на книжовното и културно-историческо наследство в библиотеки, музеи и архиви за периода 2005-2016 г.

Александър Петров
Александър Петров е един от водещите специалисти в областта на електронното издаване на книги в България. Лектор по теми за електронни книги и предприемачество пред студенти и на специализирани форуми в страната.
Завършил Магистър от ТУ-София по компютърни системи. Занимава се с WEB от 1999 г. и участва в създаването на някои от първите БГ сайтове. Част е от екипа и консултант на няколко успешни уеб проекта. С опит в управление на технически инфраструктурни проекти от международни корпорации.
Притежава дългогодишен опит с издателския бизнес и познава отблизо бранша и участниците в него. През 2011 г. е от създателите на първият български специализиран сайт за електронни книги и списания – Biblio.bg. Работи активно за по-бързото навлизане на новите технологиите в издателския бизнес и образованието. Поддържа активна връзка с водещи световни фирми от книгиразпространителския бранш и участва в дискусионни групи.
Ана Лазарова
Ана Лазарова е един от основателите и председател на сдружение "Цифрова република", което се занимава с промотиране на демократичния достъп до информация, образование и култура. Тя е и националният координатор на Creative Commons България и ентусиазиран участник в различни проекти, промотиращи културата на споделяне. В професионален план Ана е адвокат, работещ в сферата на авторското право, както и представител по индустриална собственост пред Българското патентно ведомство и Службата на ЕС за интелектуална собственост (EUIPO).
Виктория Бисерова
д-р Виктория Бисерова основава издателство „Ентусиаст“ през 2010г., а годинапо-късно – издателство „Апостроф“. След дългогодишен опит като комуникационен консултант, съставител и редактор на книги, Виктория Бисерова се посвещава на книгоиздателския бизнес. От 2012 г. тя управлява най-голямата книжарница в страната – Книженцентър „Гринуич“, която е двукратен носител на приза „Любима книжарница на България“.

Инициира и подкрепя множество проекти за насърчаване на четенето, образованието, културата и изкуството. Тя е един от създателите на инициативата „Национална седмица на детската книга“ и основен партньор в проектите „Музика в книга“ и национална стипендия „С усилия към звездите“

Димитрина Папагалска
д-р Димитрина Папагалска е асистент в Института по интелектуална собственост и технологичен трансфер на УНСС, където преподава на студенти по дисциплините интелектуална собственост, телевизионна индустрия, авторско право и сродни права, и творчески индустрии. В Център за творческо обучение е директор организационно развитие и консултант по въпросите на интелектуалната собственост. Член е на Сдружение Цифрова република и на Коалиция за медийна грамотност. Притежава над 7 години опит в управлението и администрирането на проекти, както и в организирането и координирането на обучения и мероприятия.
Светлозар Желев
Светлозар Желев е директор на Националния център за книгата и Литературен клуб "Перото" към НДК. Бил е редактор и директор книгоиздаване в Сиела, търговски директор на издателство Колибри, редактор и водещ в БНТ. Преподава в Магистърска програма "Преводач/Редактор" на СУ "Св. Клиимент Охридски". От 2006 до 2010 г. е член на УС на АБК, и я представлява в Генералната асамблея на Федерацията на европейските издатели. Автор и съставител на книгите "За бавното живеене и насладата от живота" и "България за напреднали" .
   

Организатори и партньори

Организатор

В дългосрочен план Фондация Глобални библиотеки - България цели да превърне обществените библиотеки в център на местната общност, които предоставяйки достъп до информация, знание и разнообразни услуги, спомагат за повишаване качеството на живот на гражданите.
За постигането на тази цел Фондацията работи с държавните и местни власти и неправителствените организации, затова те по-добре да разбират функциите на обществените библиотеки в съвременното общество и да се възползват от техните възможности.

От друга страна, ФГББ е в постоянно взаимодействие с мрежа от 960 обществени библиотеки в цялата страна, като подпомага поддържането на  предоставените компютри и друго оборудване, следи за технологичното развитие и тяхното приложение в обществените библиотеки.

Фондацията подкрепя развитието на мениджърския капацитет и професионалните умения на библиотечните специалисти, за да могат те да обслужват качествено потребителите.

ФГББ следи световните тенденции в разработването на нови услуги и програми за гражданите и търси тяхното практическо решение в българските условия.

 

Партньори

 

 

Медийни партньори
       
 

 

Форумът в медиите

Прессъобщения

 

За четвърта поредна година Фондация „Глобални библиотеки - България“ започва събиране на номинации за годишните си награди, които ще бъдат връчени на 24 ноември 2020 г. по време на националния форум "Библиотеките днес - 2020: Умения за 21 век".

 

Медиите за форума

Информация за годишните награди на ФГББ в Банкер
https://www.banker.bg/obshtestvo-i-politika/read/globalni-biblioteki-bul...

доц. Марин Бодаков по БНР – Радио Христо Ботев за Годишните награди на ФГББ
https://bnr.bg/hristobotev/post/101380157?fbclid=IwAR0TnwMG0UkI6_O3sjS9I...

Годишни награди на ФГББ 2020
https://kulturni-novini.info/sections/36/news/31909-godishni-nagradi-za-...

Национален форум Библиотеките днес 2020
http://ndk.bg/event/natsionalen-forum-bibliotekite-dnes-umeniya-za-21-ve...

Четвърти годишна награди на ФГББ
https://detskiknigi.com/fondacija-globalni-biblioteki-balgarija-vrachi-c...

Култура БГ, БНТ - Електронни книги в библиотеките
https://bnt.bg/news/za-neobhodimostta-bibiliotekite-da-imat-elektronni-i...
https://bnt.bg/news/elektronni-i-audio-knigi-v-bibliotekite-ot-vazmozhno...

 

Мултимедия

 

Тук ще откриете снимки и всички видеоклипове, свързани с Национален форум "Библиотеките днес" 2020.

ГАЛЕРИЯ ОТ СНИМКИ - НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ 2020  

Годишни награди на ФГББ

Четвърти годишни награди на ФГББ за медии, спомоществовател и публична институция

В рамките на кампанията библиотеки от страната, самите медии и други заинтересовани страни  имаха възможност да направят номинации в четири категории – за национална и регионална медия, за спомоществовател и за публична институция, които са допринесли за популяризиране на дейността на обществените библиотеки в страната, съдействали са или са спомогнали за реализирането на определени дейности, за разрешаване на определени проблеми или за достигане до нови публики и постигане на по-добри резултати.

Наградите на ФГББ са учредени в изпълнение на мисията и целите на Фондацията и се връчват на организации, които подпомагат усилията й за подпомагане на приобщаването на българските граждани към информационното общество и осигуряването на равен достъп до информация, култура, знание и услуги чрез мрежата от обществени библиотеки в страната.
 Те се присъждат всяка година на конкурсен принцип в следните категории:
  - За медии, в две подкатегории: за национална и за регионална медия;
  - За спомоществовател;
  - За публична институция.
Наградата за медии във всяка от двете подкатегории се присъжда на медии, допринесли за поставянето и разработването на теми за проблемите, предизвикателствата и възможностите, свързани с развитието на обществените библиотеки.
Наградата за спомоществовател се връчва  за дарителска дейност в подкрепа на кампания, проект или инициатива, осъществявана от Фондацията.
Наградата за публична институция се връчва на институция, която в надграждане на задължителните й по закон изисквания, е подобрила условията за свободен и равен достъп до информация, култура, знание и услуги за гражданите чрез подкрепа за обществени библиотеки.

Знакът на наградата е стилизирано пластично изображение, изработено от художника Павел Божерянов. Наградите нямат друго материално изражение освен художествения си знак.