Новини от библиотеките

Среща на представители на инициативата "Глобални библиотеки" от държавите в ЕС

На 6 и 7 декември 2011 г. във Франкфурт, Германия, се проведе среща на представители на инициативата "Глобални библиотеки" от държавите членки на Европейския съюз. Целта на срещата, организирана от Фондация "Бил и Мелинда Гейтс", беше да свърже данните за въздействието на програмата върху населението на европейските държави, в които тя се изпълнява, с политиките на Европейския съюз и да започне да разказва история за ролята и приноса на европейските обществени библиотеки към политиките на ЕС.

прочети още

Децата и библиотеката

Подготвителната група от ЦДГ "Вяра, Надежда и Любов“, посетиха читалищната библиотека и компютърно-информационнен център, спонсориран от Мелинда и Бил Гейтс по програма "Глобални библиотеки" - България.

прочети още

Обучение в Регионална библиотека „Светослав Минков” – гр. Перник

На 03 декември 2011 г. приключи обучението на четвъртата група по Направление 1 „Информационни и комуникационни технологии” - м.октомври –декември по Програма Глобални библиотеки в Регионална библиотека „Светослав Минков” гр. Перник.

прочети още

Среща на Звеното за управление на Програма "Глоб@лни библиотеки - България" и регионалните ИТ специалисти

На 28 и 29 ноември 2011 г. в гр. София се проведе среща на Звеното за управление на програмата и регионалните ИТ специалисти от всички области на България. На срещата беше направено обобщение на извършената работа по Етапи 2009 и 2010 на програмата и регионалните ИТ специалисти бяха инструктирани по задачите си за Етап 2011. Бяха обсъдени и възможностите, които предоставят обученията по ИКТ на ИТ специалистите.

прочети още

Трета работна среща с библиотекари от страната на тема "Услуги и инициативи в съвременната библиотека"

Третата среща между екипа на Програма "Глоб@лни библиотеки - България", представители на ПРООН и библиотекари от страната се проведе на 24 и 25 ноември 2011 г. в парк-хотел "Москва" в гр. София. На срещата бяха разгледани конкретни идеи за иновативни услуги, които да бъдат предложени в библиотеките в страната. Беше обсъдена и работата по Калейдоскопа на услугите и инициативите в съвременната библиотека.

Очаквайте повече информация за срещата в раздел Нови услуги в библиотеката.

прочети още

Среща на екипа и регионалните координатори по Програма "Глоб@лни библиотеки - България"

На 1 и 2 декември 2011 г. в парк-хотел "Витоша" в гр. София се проведе среща на Звеното за управление на програмата, представители на ПРООН и регионалните координатори по програмата. На срещата бяха обсъдени текущи въпроси относно заданията на работа на регионалните библиотеки и работния план на програмата за 2012 г., както и по компонентите "Обучение", "Комуникации и застъпничество" и "Мониторинг и оценка".

прочети още

Стартират доставките на ИКТ оборудване по Етап 2011

На 5 декември 2011 г. стартира Етап 2011 на Програма "Глоб@лни библиотеки - България". Предстои да бъде доставено ИКТ оборудване в 155 целеви библиотеки, одобрени за включване в Етап 2011 на програмата.

прочети още

Oбучение по Програма „Глоб@лни библиотеки - България”

От 21 до 25 ноември 2011 г. в Регионална библиотека „Дора Габе” - гр. Добрич се проведе обучение за библиотекари по Направление 2: Организация и управление на работата в обществената библиотека, Модул 1 и Модул 2 по Програма „Глоб@лни библиотеки - България”.

прочети още

Обучение по Програма “Глоб@лни библиотеки - България” в Перник

В обучителната зала на Регионална библиотека „Светослав Минков” – гр. Перник от 21 до 25 ноември 2011 г. се проведе обучение на 10 читалищни библиотекари от целевите библиотеки в област Перник. Обучението бе по Направление 2: „Организация и управление на работата в обществената библиотека”, Модул 1 и 2. Обучител бе регионалният координатор на програмата за област Перник – Росица Симеонова. Успешно завършилите курса получиха сертификати от Програма „Глоб@лни библиотеки - България”.

прочети още

Страници

Subscribe to RSS - Новини от библиотеките