Новини от библиотеките

Трета работна среща с библиотекари от страната на тема "Услуги и инициативи в съвременната библиотека"

Третата среща между екипа на Програма "Глоб@лни библиотеки - България", представители на ПРООН и библиотекари от страната се проведе на 24 и 25 ноември 2011 г. в парк-хотел "Москва" в гр. София. На срещата бяха разгледани конкретни идеи за иновативни услуги, които да бъдат предложени в библиотеките в страната. Беше обсъдена и работата по Калейдоскопа на услугите и инициативите в съвременната библиотека.

Очаквайте повече информация за срещата в раздел Нови услуги в библиотеката.

прочети още

Среща на екипа и регионалните координатори по Програма "Глоб@лни библиотеки - България"

На 1 и 2 декември 2011 г. в парк-хотел "Витоша" в гр. София се проведе среща на Звеното за управление на програмата, представители на ПРООН и регионалните координатори по програмата. На срещата бяха обсъдени текущи въпроси относно заданията на работа на регионалните библиотеки и работния план на програмата за 2012 г., както и по компонентите "Обучение", "Комуникации и застъпничество" и "Мониторинг и оценка".

прочети още

Стартират доставките на ИКТ оборудване по Етап 2011

На 5 декември 2011 г. стартира Етап 2011 на Програма "Глоб@лни библиотеки - България". Предстои да бъде доставено ИКТ оборудване в 155 целеви библиотеки, одобрени за включване в Етап 2011 на програмата.

прочети още

Oбучение по Програма „Глоб@лни библиотеки - България”

От 21 до 25 ноември 2011 г. в Регионална библиотека „Дора Габе” - гр. Добрич се проведе обучение за библиотекари по Направление 2: Организация и управление на работата в обществената библиотека, Модул 1 и Модул 2 по Програма „Глоб@лни библиотеки - България”.

прочети още

Обучение по Програма “Глоб@лни библиотеки - България” в Перник

В обучителната зала на Регионална библиотека „Светослав Минков” – гр. Перник от 21 до 25 ноември 2011 г. се проведе обучение на 10 читалищни библиотекари от целевите библиотеки в област Перник. Обучението бе по Направление 2: „Организация и управление на работата в обществената библиотека”, Модул 1 и 2. Обучител бе регионалният координатор на програмата за област Перник – Росица Симеонова. Успешно завършилите курса получиха сертификати от Програма „Глоб@лни библиотеки - България”.

прочети още

Завърши обучението по "Услуги в модерната библиотека" в Нови Пазар

На  25.11. 2011г. в обучителния център в Нови пазар  приключи успешно обучението в направление „Услуги в модерната библиотека” на програма „Глобални библиотеки – България”. В рамките на обучителния курс 10 библиотекари от общините Нови пазар, Никола Козлево и Каспичан бяха запознати и разискваха правилата за обслужване на потребителите в модерната библиотека; възможностите за ефективното им обслужване; начините за информационно търсене; спецификата на справочно –информационното обслужване.

прочети още

Старт на програма Глоб@лни Библиотеки в библиотеката в НЧ”Хр.Смирненски-1925г.”гр.Садово

На 1.11.2011г. в Деня на Народните будители в библиотеката в НЧ”Хр.Смирненски-1925г.”гр.Садово стартира програмата-ГЛОБАЛНИ БИБЛИОТЕКИ –БЪЛГАРИЯ.
На официалното откриване бе извършен водосвет от отец Васил. На празника   присъства и г-жа Златка Иванова-регионален координатор по програма - Глобални библиотеки България.Сред гостите бяха и жените от пенсионерски клуб „Надежда” гр.Садово - бъдещи обучаеми и потребители. Като за начало наши обучаеми и потребители ще бъдат деца в неравностойно положение и деца от ромски произход.

прочети още

Обучение по начална компютърна грамотност в библиотека при НЧ „Селска пробуда 1896г.“ с.Градина, община Първомай

На 14.11.2011 г.  в библиотеката при НЧ  „Селска пробуда 1896 г.” с. Градина общ. Първомай, Пловдивска област стартира обучението по начална компютърна грамотност  на първата група потребители, състояща от 5 души. Тъй като групата е от начинаещи, тя се учи на техниките за боравене с мишката, на включване и изключване на компютъра. Запознава се с компонентите на компютъртната техника, с начина  на влизане в оп. програма, със старт бутона, елементите на работния плот, лентите със задачи, прозорците. Предстои обучение по текстообработка и ползване на Интернет.

прочети още

Откриване на информационен център в библиотеката на НЧ”Зора- 1903” село Радилово, община Пещера,област Пазарджик

На  1 –ви ноември Денят на народните  будители официално в библиотеката при Народно Читалище „Зора – 1903” село Радилово бе  открита оборудвана зала с компютри и периферна техника по Програма „Глобални библиотеки - България".  На събитието присъстваха представители от общината, кметство Радилово, ЦДГ”Здравец”, ученици, самодейци и приятели. Библиотеката при читалището получи от Програма „Глоб@лни библиотеки" общо 5 компютърни конфигурации за свободен достъп от потребители, мултифункционално устройство, екран и мултимедиен проектор.

прочети още

Ден на християнското семейство и младеж в енорийския просветен център "Св.Иван Рилски" в с.Труд, Пловдивско

По случай празника "Въведение Богородично" - ден на християнското семейство и младеж, по инициатива на читалище "Светлина 1929” с.Труд,в енорийския просветен център "Св.Иван Рилски", се проведе беседа "Християнското семейство като огнище на възпитанието". Съвместната инициатива се осъществи в часа по "Религия" на учителката-богослов Екатерина Тошева, която презентира урока пред няколко класа от ОУ "Св.Св.Кирил и Методий" с.Труд, Пловдивско, с партньорството на библиотеката при НЧ "Светлина", с техника придобита по програма „Глобални библиотеки“- България. 

прочети още

Страници

Subscribe to RSS - Новини от библиотеките