Newsletter

Месечен информационен бюлетин

От тази страница можете да изтеглите месечния информационен бюлетин на Програма "Глоб@лни библиотеки - България", който предоставя обобщена информация за дейността на Звеното за управление на програмата и интересни събития в библиотеките, работещи по програмата.

прочети още
Subscribe to RSS - Newsletter