Вие сте тук

Формуляр за обратна връзка - обучение по ИКТ на хора със специални потребности по Програма "Глоб@лни библиотеки - България"

Ако сте участвали в обучение ИКТ на хора със специални потребности по Програма "Глоб@лни библиотеки - България", моля, попълнете нашия формуляр за обратна връзка. Вашето мнение ще ни помогне да направим бъдещите обучения по-успешни.