Вие сте тук

Млади библиотекари от пет континента дефинираха понятието „модерната библиотека”

Участниците в академията

Какво означава понятието „модерна библиотека”? В какво се изразява ролята на младите библиотекари от Източна Европа при промотирането на нови услуги и внедряването на нови технологии при обслужването в библиотечните центрове? Това бяха само част от разискваните въпроси на Международната академия за млади библиотекари, която се проведе през това лято в Латвия.

Академията бе финансирана изцяло от фондация „Бил и Мелинда Гейтс” след успешното провеждане на редица локални младежки академии в отделните страни по програмата. Тя имаше за цел да създаването на мрежа от млади професионалисти, които са бъдещето на библиотечната професия, тяхното запознаване с последните тенденции в библиотечното дело и обмяна на опит и добри практики между млади библиотекари от Европа, Северна и Южна Америка, Африка, Азия.

Събитието се състоя в град Вентспилс - пристанищен град на Балтийско море. Условията, на които трябваше да отговарят всички участници бяха: да са на възраст до 35 г., да работят в целева библиотека по програма “Глоб@лни библиотеки” и да владеят свободно английски език. Квалифицирани за участие в академията бяха 45 млади библиотекари от Румъния, Латвия, Литва, Молдова, Украйна, Полша, Ботсвана, Виетнам, Колумбия и България.

Част българската група представители в академията бяха Станислава Тончева от Столична библиотека, Теодора Иванова от детски отдел на библиотеката в гр. Бургас, Десислава Маринова, специалист Връзки с обществеността от екипа на Глоб@лни библиотеки – България, Нина Янкова от Ямболската библиотека, Радослав Йоргов от библиотеката в гр. Разград, Силвина Фурнаджиева, специалист портал на Глоб@лни библиотеки – България и Михаела Андонова от читалищната библиотека в Гара Бов.
В рамките на четирите дни обучители бяха 10 представители на различните страни-участници, които бяха дали своето доброволно съгласие да споделят опита си в работата с потребители, създаването на презентации, изготвянето на застъпнически кампании и т.н. Силвина Фурнаджиева от екипа на Глоб@лни библиотеки – България бе също част от обучителите в работната програма, която запозна аудиторията с възможностите за използване на социалните мрежи и блогове, като част от представянето и популяризирането дейностите на библиотеките в различните страни.

В рамките на четирите дни обучителните модули включваха теми, като: предлагане на нови библиотечни услуги, изготвяне на застъпнически кампании, възможности за популяризиране на библиотеките чрез изготвянето на мултимедийни презентации и фото-филми. Оживени дискусии на форума предизвикаха актуалните теми, като подобряване имиджа на библиотеките пред местната общност, създаването на партньорства и ползотворно сътрудничество с правителството и гражданското общество, изграждането на организационна култура в библиотеката.

Познавателни и ценни за престоя в Латвия бяха посещенията на три от регионалните им библиотеки - градската библиотека на Вентспилс, където се провеждаха обучителните сесии, нейния филиал “Парвента” и библиотеката в гр. Кулдига. Трите библиотеки впечатлиха участниците в академията със своята модерна визия, тъй като в последните 4 години са изцяло обновени чрез разработването на проекти от местната власт и финансирането от Европейската програма за регонално развитие.

Международната академия за млади библиотекари бе средище за провеждане на разговори, за обмен на идеи, за създаване на контакти ... за изграждане на капацитет! Един от основните изводи, които всички направихме в края на обучението бе, че основната мисия на съвременната библиотека е тя да бъде част от активния живот на общността, осигурявайки достъп до максимален брой информационни източници.