Вие сте тук

Награда за библиотеки, промотиращи социалното включване

Програмата на EIFL за иновации в обществените библиотеки (EIFL-PLIP) обявява награда за библиотеки в развиващи се държави и страни в преход, които подкрепят социалното включване. Наградата на стойност 1500 щатски долара ще бъде връчена на обществена библиотека, която подпомага социалното включване в областта на електронното правителство и достъпа на гражданите до правителството и предоставяните от него услуги. Приемат се кандидатури на английски, руски, френски и испански език, а крайният срок за подаването им е 30 ноември 2012 г. За повече информация, моля, вижте сайта на EIFL-PLIP.

Ключови думи: