Вие сте тук

Програма "Глоб@лни библиотеки - България" изрази своята признателност към българските общини за тяхната подкрепа

Осма годишна среща на българските местни власти на 16 октомври 2012 г. в гр. Пловдив

Трендафил Меретев, ръководител на Програма "Глоб@лни библиотеки - България", взе участие в Осмата годишна среща на българските местни власти на 16 октомври 2012 г. в гр. Пловдив, организирана от Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ). На събитието г-н Меретев официално изрази благодарност към българските общини и НСОРБ като техен представител за активния принос в изграждането на модерни обществени библиотеки и предоставянето на равен достъп до информация за всички български граждани.

Ключови думи: