Вие сте тук

„Обществените библиотеки и медийното пространство” - регионална тематична среща в Плевен

РБ "Христо Смирненски" Плевен
РБ "Христо Смирненски" Плевен
РБ "Христо Смирненски" Плевен
РБ "Христо Смирненски" Плевен

На 18 и 19 октомври 2012 в Регионалната библиотека „Хр.Смирненски” - гр.Плевен се проведе тематична среща „Обществените библиотеки и медийното пространство“, съвместна инициатива на Регионалната библиотека „Хр.Смирненски” – гр.Плевен и програма „Глобални библиотеки – България”.
Във форума участваха над 40 читалищни секретари, библиотекари, доброволци, представители на общинската администрация, партньори на библиотеките от областта и града. Официален гост на събитието беше г-н Стефан Петков, зам.-кмет по образование, култура и обществен ред на община Плевен, който поднесе приветствие към присъстващите.
 
Партньорите на програмата бяха представени от Десислава Манова - началник отдел „Хуманитарни дейности” в Община Д.Митрополия, Галя Доцева - специалист „Образование” в Общ. Гулянци, Йонка Янакиева - управител на Областен информационен център /ОИЦ/.
От звеното за управление на програмата (ЗУП) участва г-жа Красимира Кънева, регионален мениджър.
 
Срещата беше открита от Аня Михова, директор на Регионална библиотека „Христо Смирненски” и координатор за областта по програма „Глобални библиотеки – България”. Тя посочи, че фокусът на тематичната среща е медийното партньорство, тъй като медиите /собствени и външни/ имат  важна роля в информирането на гражданите за дейността на библиотеката и в осъществяването на комуникацията между тях и библиотечните служители.
 
Пламен Богоев и Мая Паскова, Информационен център при РБ “Христо Смирненски” - гр.Плевен представиха презентация за възможностите и предизвикателствата пред обществената  библиотека като медия. 


Йонка Янакиева, управител на ОИЦ посочи конкретните области в които центърът може да си сътрудничи с библиотеката
 
Красимира Кънева, регионален мениджър ЗУП говори основно за стъпките, които трябва да се следват за успешното разработване и прилагане на новите електронни услуги в библиотеката.  Акцентите бяха върху финансирането на новите услуги чрез кандидатстване с проект на читалището и върху въздействието на новите услуги върху местната общност. Кънева подчерта, че крайният бенефициент на програмата е местната общност, а ИКТ оборудването и обучението на библиотекарите са инструмент за подобряване качеството на живот на населението, преди всичко в малките населении места от отдалечените райони.  


Евелина Михова, библиотекар при НЧ “Христо Ботев - 1892”, гр. Белене представи използването на ИКТ оборудването за добиване на  нови знания от малките посетители в библиотеката. 


Мария Иванова, библиотекар при НЧ “Петър Парчевич -1927”, с.Асеново посвети презентацията си на посещенията и предоставянето на информационни услуги по домовете на възрастни и неподвижни жители на селото. 


Вили Томова, библиограф при РБ “Хр.Смирненски”- гр.Плевен представи отразяването на  Програма “Глоб@лни библиотеки - България” в регионалните медии 


Димитринка Гетова, секретар на НЧ “Зора -1990”, с.Победа запозна присъстващите с разработения от нея портал на читалищетои библиотеката.
                                
                                                http://pobeda.selo.bg/

 
Иваничка Цветанова-Мусова - експерт Комуникация и информация, ОИЦ – Плевен и обучител по програмата, представи  успешни подходи за публично отразяване на събитията дори и в най-малките целеви библиотеки, а трима библиотекари направиха демонстрации по темата.
 
Две от сесиите бяха посветени на работата по групи. Участниците бяха разделени в пет групи, всяка от които  дефинира ИКТ базирана услуга, която е подходяща за отделни целеви групи потребители. Избраните целеви групи и услуги са както следва:
 
I ГРУПА
Целева група: Хора в неравностойно положение, Услуга: „Е - мобилност”/ предоставяне на е-услуги по  домовете
 
II ГРУПА
Целева група: Деца и ученици, Услуга: „Играем и учим в библиотеката”
 
III ГРУПА
Целева група: Деца от ромски произход, 7 – 11 г., Услуга: „След последния звънец”
 
IV ГРУПА
Целева група: Пенсионери, Услуга: „Приятели на Глоб@лни библиотеки”
 
V ГРУПА
Целева група: Бизнес, Услуга: Предоставяне на информация за постояване на туристически комплекс по
                           Мярка 321 на Програмата за развитие на селските райони /ПРСР/.