Вие сте тук

Две библиотеки печелят наградата за иновативни здравни услуги по програмата за иновации в обществените библиотеки на организацията „Електронна информация за библиотеките“ (EIFL-PLIP)

Две обществени библиотеки спечелиха наградата по Програмата за иновации в обществените библиотеки на „Електронна информация за библиотеките“ (EIFL-PLIP) за принос към общественото здраве. Поздравленията и награда от 1 500 щ.д. получават обществени библиотеки в Африка и Европа:

Обществената библиотека Хоима в Уганда, чиято услуга „Подобряване на общественото здраве чрез ИКТ“ предоставя свободен интернет достъп и обучение за работа с компютър и търсене на информация в интернет за здравни работници и други потребители на библиотеката. През месец февруари 2012 г., само две години след стартиране на услугата, е проведено проучване, което показва рязко увеличение в търсенето на здравна информация сред потребителите на библиотеката: над 38% повече младежи, 39% повече мъже и 29% повече жени използват библиотеката, за да търсят информация по здравни теми. Проучването показва също, че над 20% повече майки, използващи библиотеката към момента, имат мрежи срещу комари в домовете си като повече от половината спят под мрежите редовно.

Окръжна библиотека „Г. Асачи“ в Яш, Румъния. Услугата „Първа помощ“ предоставя обучение по първа помощ на хора в цялата страна чрез мрежа от 86 библиотеки. Услугата се предоставя от доброволци в сътрудничество с Червения кръст, болници и служби за първа помощ. Повече от 90 библиотекари са вече сертифицирани обучители по първа помощ и в рамките на само една година са обучили над 2 000 души в оказване на първа помощ. Услугата включва и интернет страница, където хората могат да усвоят умения за първа помощ онлайн, да получават актуална информация и да свалят обучителни материали. Наградата ще бъде официално връчена по време на конференцията „Местни алтернативи за глобално развитие – да преоткрием библиотеките“ на инициативата Beyond Access, която ще се проведе на 3 октомври във Вашингтон.

Наградата за иновации по програмата за иновации в обществените библиотеки на организацията  „Електронна информация за библиотеките“ (EIFL) отличава услуги на обществени библиотеки, базирани на ИКТ и имащи за цел да подобрят живота и поминъка на хората. За наградите могат да се състезават всички обществени библиотеки и развиващите се страни и държавите в преход. За повече информация за победителите в тази и други категории натиснете тук или посетете http://www.eifl.net/eifl-plip-innovation-awards.

Ключови думи: