Вие сте тук

Регионална среща на тема „Модерната библиотека – нови услуги и инициативи” се проведе в Перник

Регионална среща на тема „Модерната библиотека – нови услуги и инициативи” се проведе в Перник
Регионална среща на тема „Модерната библиотека – нови услуги и инициативи” се проведе в Перник
Регионална среща на тема „Модерната библиотека – нови услуги и инициативи” се проведе в Перник

На 23 октомври 2012 г. в гр. Перник се проведе регионална тематична среща: Модерната библиотека – нови услуги и инициативи”. Във форума участваха над 60 библиотекари, читалищни председатели и секретари, представители на местната власт, РЕКИЦ, партньори, гости.
 
Срещата беше открита от Росица Симеонова, директор на Регионална библиотека „Светослав Минков”. Официални гости бяха г-жа Огняна Главусанова, програмен директор в ПРООН и зам.-кметът на община Перник г-жа Илинка Никифорова, която поднесе приветствие към участниците.

Димитрина Чалъкова, методист в РБ „Светослав Минков” представи иновативните технологии и услуги в библиотеката след включването й в програма „Глоб@лни библиотеки – България”. Тя говори обучението на библиотечните специалисти по петте направления на програмата, за обучението на граждани  в ИКТ, за медийната дейност на библиотеката и нейните партньори, за подкрепа на печатните и електронните медии в град Перник и областта към целевите библиотеки.


Нели Петкова, главен библиотекар в НЧ „Напредък - 1895”, гр.Радомир направи паралел между традиционните и новите услуги в читалищната библиотека. В нея се обучават в компютърна грамотност представители на различни групи хора в неравностойно положение – пенсионери, роми, хора от дома за възрастни в града.

 
Елена Цолова, управител на Областния информационен център /ОИЦ/ запозна присъстващите с услугите, които предоставя центъра и с възможностите за партньорство с целевите библиотеки по програмата.

 
Елка Първанова, библиотекар в НЧ „Пробуда – 1937 г.”, с.Кладница разказа за обучението на възрастни в ИКТ, което освен създаване на умения в обучаемите, променя отношението на местната общност към библиотеката. Тя се превръща в желано за посещаване място.

 

Красимира Кънева, регионален мениджър в ЗУП представи е-услугите, които подкрепя програма „Глоб@лни библиотеки - България”.

 
 Две от сесиите бяха посветени на работа по групи за разработване на идеи за нови ИКТ базирани услуги в библиотеките. Бяха сформирани пет групи от участниците в срещата, като всяка група работи по услуга за различна целева група потребители.
 
Определени бяха следните целеви групи: бизнес, безработни, ученици от малцинствен произход, хора с увреждания, жертви на домашно насилие
 
ГРУПА 1
Бизнес: Услуга - Предоставяне на информация за събиране на билки

ГРУПА 2
Безработни: Услуга - Предоставяне на информация за свободните работни места

ГРУПА 3
Момичета до 12 г. от ромски произход: Услуга - „Информирани и здрави” - превенция срещу ранното репродуктиране в ромската общност

ГРУПА 4
Деца с увреждания: Услуга - Предоставяне на образователни и информационни услуги

ГРУПА 5
Жени и деца, жертва на домашно насилие: Услуга - Предоставяне на информация и организиране на беседи и срещи със специалисти за потребителите в риск

 
В края на срещата участниците попълниха 33 формуляра за обратна връзка. Всички показват висока степен на удовлетвореност от срещата. В над половината от обратните връзки се посочва, че най-полезното нещо в срещата е работата по групи за разработване на нови услуги. Трима от участниците поставят на първо място презентациите, а в останалите обратни връзки най-често се споменават добрите практики и иновативни идеи, с които са се запознали по време на срещата. В някои от обратните връзки има леко колебание, че идентифицираните ИКТ базирани услуги могат да се приложат във всички библиотеки.
Препоръките са да се организират и в бъдеще такива срещи.