Вие сте тук

Отзвук от откриването на Регионална тематична среща "Предизвикателството “Глоб@лни библиотеки” – дефиниране на иновативни информационни услуги в полза на местната общност”, 25-26 октомври 2012 г., в Регионална библиотека „Пенчо Славейков” - Варна

В срещата участват представители на 43 целеви библиотеки от област Варна. Гости на форума са г-жа Станка Димитрова – директор на Дирекция „Култура и духовно развитие” в Община Варна, г-жа Светлана Енева - зам.-кмет по културата към Община Суворово, г-н Георги Венин - гл. експерт в Дирекция "Култура и духовно развитие" в Община Варна и  Николай Марков – регионален  мениджър към  Програма "Глоб@лни библиотеки".
Тематичната среща беше открита от г-жа Емилия Милкова – директор на Регионална библиотека „Пенчо Славейков” - Варна. Приветствия поднесоха  г-жа Станка Димитрова, г-жа Светлана Енева и г-н Николай Марков. Срещата продължава с огромен интерес за всички присъстващи, чрез споделяне на опита, придобит по Програма "Глоб@лни библиотеки - България".