Вие сте тук

Работна среща на целеви библиотеки по Програма „Глобални библиотеки” – България и структури на Агенция по заетостта от Северозападна България във Враца

Работна среща на целеви библиотеки по Програма „Глобални библиотеки” – България и  структури на Агенция по заетостта

На 24 октомври 2012 г. в регионална библиотека „Христо Ботев” гр. Враца се проведе работна среща на целеви библиотеки по Програма "Глобални библиотеки – България" и  структури на Агенция по заетостта от Северозападна България. Партньорите обсъдиха възможните иновативни услуги на библиотеките за насърчаване на заетостта, предоставянето на които става с подкрепата на Агенцията и местните Дирекции „Бюро по труда”. Размениха се информация и идеи, обсъдени бяха практическите форми на сътрудничество. Срещата се проведе в рамките на започналото пилотно сътрудничество в областта на заетостта, което скоро се очаква да се прилага и в национален план.

Ключови думи: