Вие сте тук

Информационен бюлетин октомври 2012 г.

Информационен бюлетин октомври 2012 г.

LOGO

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

Обобщена информация за дейностите по Програма "Глоб@лни библиотеки - България"
през месец октомври 2012 г.

 

@ Национален форум

Глоб@лни библиотеки - България: място за електронно включване

На 30 октомври 2012 г. в гр. София се проведе Национален форум „Глоб@лни библиотеки - България: място за електронно включване”.
Форумът събра над 150 участници, представители на държавната администрация, неправителствения сектор, библиотечната и академичната общност, бизнеса, медии.
Събитието се предаваше на живо онлайн и беше достъпно за всички 960 библиотеки по програмата, както и за всички заинтересовани граждани. Запис можете да видите тук:
Част 1: http://glbulgaria.bg/bg/node/10786
Част 2: http://glbulgaria.bg/bg/node/10858
Водещ на форума беше Георги Тенев, писател и общественик, свързан с редица популярни инициативи като „Голямото четене” и „Библиотеката” по Българската национална телевизия. 
Приветствия към участниците отправиха арх. Георги Стоев, заместник-министър на културата, Анна-Мари Виламовска, секретар по здравеопазване, образование и наука на Президента на Република България и Снежана Янева, председател на Управителния Съвет на Българската библиотечно-информационна асоциация. Поздравителен адрес беше изпратен и от Даниела Петрова, председател на Комисията по култура, гражданско общество и медиите в Народното събрание.
Презентация за резултатите и социалния ефект на програма „Глоб@лни библиотеки - България”, направи Трендафил Меретев, ръководител на програмата. Основни акценти бяха поставени върху партньорството с различни институции, за реализиране на промяна най-напред в мисленето и отношението към библиотеките и услугите, които те могат да предоставят за гражданите.  Трендафил Меретев подчерта, че свободният достъп до информация е сила, която прави хората свободни и подобрява качеството на живот в общността. Статистиката показва, че достъпът до интернет е вече третата най-търсена библиотечна услуга след трикратно увеличение спрямо 2010 г. – 16% от българите ползват интернет в библиотеката.  Отчита се повишен интерес към услугите на електронното правителство сред потребителите на библиотеките – 27% търсят услуги, свързани със социален и здравен статус, 15% се интересуват от попълване на електронна данъчна декларация и други електронни документи,  14% търсят работа онлайн.
По време на форума се състоя дискусия на тема „Обществените библиотеки – партньори на държавните институции и третия сектор”. Участие в дискусията взеха Мария Димитрова, директор на Дирекция „Информация и системи за управление на средствата от Европейския съюз” към Министерски съвет,  Христо Христов, директор на Дирекция „Информационни технологии” в Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Катя Ивкова, държавен експерт в Министерство на здравеопазването,  Дора Ганева, главен директор на Главна дирекция ”Услуги по заетостта” в Агенцията по заетостта, Росен Симеонов, държавен експерт в Агенцията по заетостта, Емилия Войнова, началник отдел в Дирекция „Жизнен стандарт, демографско развитие, политики и стратегии” в Министерството на труда и социалната политика и Емилия Милкова, заместник-председател на Управителния съвет на Българска библиотечно-информационна асоциация.
Участниците в дискусията споделиха общото мнение, че институциите в България вече припознават обществените библиотеки като партньори и посредници при провеждането на политики и предоставяне на услуги на електронното правителство. Чрез обществените библиотеки и благодарение на безплатния достъп до интернет информацията, свързана с инициативи и проекти на държавните институции става достъпна и за хората в малките населени места.  Дигиталното включване е елемент от по-мащабния процес на социална интеграция за различни групи, беше подчертано по време на дискусията.
Участниците споделиха добри практики и партньорства на местно ниво: с Регионалните агенции по заетостта и Дирекциите Бюра по труда – при предоставянето на информация за свободни работни места, за курсове за квалификация и преквалификация; за работодатели; за отворени схеми по ОП Развитие на човешките ресурси; с Регионалните здравни инспекции – при реализирането на здравни информационни кампании; с Областните информационни центрове – при предоставянето на информация за отворени схеми за финансиране по европейски проекти и т.н.
 
 
 
Представители на българските държавни институции дебатират относно ролята на обществените библиотеки при провеждането на държавни политики  Трендафил Меретв - Ръководител на   програмата представя резултатите и социалния ефект на Програма
Глоб@лни библиотеки - България
 

Втората част на форума беше посветена на връчването на наградите на финалистите в конкурса „Глоб@лни библиотеки - България: място за електронно включване”. Списъкът на наградените е достъпен на портала на програмата: http://glbulgaria.bg/bg/node/10860

След връчването на наградите, форумът беше закрит от Мария Златарева, ръководител на офиса на ПРООН в България. Г-жа Златарева поздрави участниците във форума за тяхната всеотдайна работа с местните общности и за предстоящия Ден на народните будители

 
 
  Мария Златарева - Ръководител на офиса на ПРООН в България закри форума с поглед към бъдещото разширяване на мрежата от Глоб@лни библиотеки и популяризиране ролята на библиотеката в живота на българите  Победителите в конкурса получиха грамоти и награди за постигнати високи резултати в електронното включване на българските граждани
 
 

@ Компонент "Обучение"

 
През месец октомври бяха проведени 13 обучения за библиотекари по направление 1: ИКТ; 11 по направление 2: Организация и управление на работата в обществената библиотека; 20 по Направление 3: Услуги в модерната библиотека; 13 по Направление 4: Общуване и работа с потребители и общности и 25 по Направление 5: Застъпничество, набиране на средства и разработване на проекти.
 
На 15 октомври се проведе първата онлайн конференция за обучителите по ИКТ за представяне и обсъждане на учебната програма и методология за надграждащи обучения по ИКТ. Пилотните надграждащи обучения по ИКТ ще се проведат в периода 1-30 ноември 2012.
 
Графикът за надграждащи обучения по ИКТ и за обучение на хора със специфични потребности беше финализран и публикуван на портала на програмата - http://glbulgaria.bg/bg/node/9378
 
Продължи супервизията на обучители по направления 3 и 5. През октомври бяха супервизирани  трима обучители по Направление 3 и осем обучители по Направление 5. Резултатите от супервизията показват, че обучителите на програмата спазват високи стандарти и постоянно усъвършенстват уменията си, а обратната връзка, която получават от супервизорите подпомага развитието на обучителния процес.
  
За да се идентифицират потребности от надграждащо обучение по иновативни е-услуги за 2013 г., в периода 18-24 октомври бяха проведени 3 фокус групи с библиотекари в регионалните библиотеки в Стара Загора, Пловдив и Пазарджик.  В срещите взеха участие 10-15 библиотекари, преминали обучение по Направление 3 „Услуги в модерната библиотека".
 
 

@ Комуникации и застъпничество

 
 
На 16 октомври 2012 г. Трендафил Меретев, ръководител на Програма Глоб@лни библиотеки - България взе участие в Осмата годишна среща на местните власти в гр. Пловдив. Трендафил Меретев изрази благодарност към представителите на местната власт за оказаната подкрепа за развитието на обществените библиотеки. Библиотеките по програмата са разположени в 260 от общо 264 общини в цялата страна и са подкрепени на местно ниво чрез осигуряване на непрекъснат високоскоростен интернет, ремонтиране на сгради, откриване на нови работни места за библиотекари и др. Библиотеките и общините заедно работят за дигитално включване на българските граждани и повишаване качеството на живот в общността.
Ръководителят на програма "Глобални библиотеки-България" връчи благодарствена грамота и плакет на Тодор Попов, председател на Управителния съвет на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ).   
 
Трендафил Меретев, Ръководител на Програма Глоб@лни библиотеки - България и Тодор Попов, председател на Управителния съвет на НСОРБ по време на Осмата годишна среща на местните власти - Пловдив, 16 октомври 2012г.
 
На 11 и 12 октомври във Варшава се проведе 3-ти конгрес на обществените библиотеки - "Библиотека с визия". Конгресът събра библиотекари от Полша, Румъния, България, Украйна, представители на Фондация "Бил и Мелинда Гейтс", държавната администрация, неправителствения сектор в Полша.
По време на конгреса беше представен проектът на Регионална библиотека "Пейо Яворов", гр. Бургас "Електронно читателче". Теодора Иванова от детския отдел на библиотеката разказа за иновативната услуга, която позволява на децата да пишат в свой собствен блог и да споделят впечатления от любими книги.
 
Трети конгрес на обществените библиотеки "Библиотека с визия", Варшава, 11-12 октомври, 2012 г.

В рамките на Националния форум " Глоб@лни библиотеки - България: място за електронно включване" за първи път бяха изложени фотоси, показващи живота на хората в българските "Глобални библиотеки". Изложбата се състои от 20 фотоса от библиотеки по програмата. Предстои да бъдат отпечатани още от най-добрите фотографии, които през 2013 година ще станат част от пътуваща изложба в страната.
 
Фотоси от изложбата "Нов живот за библиотеките с новите технологии", представена за първи път по време на Национален форум Глоб@лни библиотеки - България: място за електронно включване, 30 октомври, 2012 г.
 
На 30 октомври 2012 година в хотел Шератон беше премиерата на първите два документални филма за промяната в обществените библиотеки и общностите с изпълнението на Програма Глоб@лни библиотеки - България. Домакин на първото видео е Народно читалище "Светлина 1929", с. Труд, обл. Пловдив. Филмът представя оживлението, което предизвикват новите технологии, както сред децата, така и сред възрастните в селото, а "чичо Гошо" бързо стана любимец на публиката. Второто видео ни пренася в гр. Ихтиман и Народно читалище "Слънце 1879". Там с компютрите в библиотеката се появява една съвсем нова група потребители - младежи от ромски произход. Георги, Илия и Сандра разказват как пишат автобиография и търсят работа с помощта на библиотеката, общуват с близките си онлайн, подготвят покани за абитуриентския си бал.
В момента се снимат още три филма за програмата, които се очаква да бъдат завършени до края на 2012 г.
 

Иновативни е-услуги 

През месец октомври в Звеното за управление на програмата консултантите по е-здраве, е-заетост и е-култура представиха чернови концепции за иновативни е-услуги в библиотеките в три области: е-заетост, е-култура и е- здраве. В концепциите се предоставя информация за налични онлайн ресурси в съответната област и се разработавт идеи, които могат да се ползват от библиотеките. Консултантите по е-услуги към ЗУП са експерти с дългогодишен опит в съответната област и работят заедно с групи от библиотекари от цялата страна. 

Във връзка с постигнатата договорка с Агенцията по заетостта за пилотиране на партньорство между библиотеките и регионалните служби по заетостта в областите Враца, Видин и Монтана, на 24 октомври в гр. Враца се проведе работна среща на библиотекари от трите области и представители на регионалните структури на Агенцията по заетостта. Целта на срещата беше да се очертаят общи теми и инициативи, по които библиотеките и институциите могат да си сътрудничат на регионално ниво. В рамките на срещата представители на дирекция "Бюро по труда" представиха текущи мерки, програми и проекти на АЗ, както и електронните ресурси като - "Е-трудова борса", портал EURES и др. По време на срещата бяха обсъдени възможностите библиотеките да предоставят актуална информация на различни целеви групи: безработни, работодатели, търсещи програми за повишаване на квалификацията и т.н.
Анализът на срещата показва, че партньорството между библиотеките и Агенцията по заетостта има потенциал, а добрите практики могат да бъдат разпространени и в национален мащаб.
 

Работна среща на библиотекари и регионалните структури на Агенция по заетостта, 24 октомври, гр. Враца

В навечерието на Деня на народните будители регионалните библиотеки в страната получиха по 200 бр. книжки "Аз и Глоб@лната библиотека", изпълнени с цитати от преживявания на потребители в библиотеката и детски рисунки на тема "Моята библиотека" и "Библиотека на бъдещето", където малките творци развихрят въображението си. Рекламните книжки са продължение на първата книжка "Как мишката и книжката станали приятели" и ще се разпространяват по време на събития, организирани от библиотеките.
 
Регионални тематични срещи

През месец октомври бяха проведени три регионални тематични срещи, организирани по инициатива на регионалните библиотеки и подкрепени от Програма "Глоб@лни библиотеки - България" Срещите имат за цел засилване на парньорствата на библиотеките на местно равнище, разпознаване на тяхната роля за развитие на общността, както и обмяна на опит между библиотечните специалисти.

На 18 и 19 октомври 2012 г. в Регионална библиотека „Христо Смирненски”, гр. Плевен се проведе регионална тематична среща „Обществените библиотеки и медийното пространство”. В срещата участваха представители на 45 целеви библиотеки от Плевенска област, местните власти, НПО и Звеното за управление на Програма „Глобални библиотеки – България”. Специален гост на събитието беше Стефан Петков, заместник-кмет по образование, култура и обществен ред на община Плевен.
Повече информация за срещата можете да прочетете тук:http://glbulgaria.bg/bg/node/10753 

На 23 октомври 2012 г. в гр. Перник се проведе регионална тематична среща: Модерната библиотека – нови услуги и инициативи”. Във форума участваха над 60 библиотекари, читалищни председатели и секретари, представители на местната власт, Регионалните експертно-консултантски и информационни центрове „Читалища” /РЕКИЦ/, партньори. Специален гост на срещата беше зам.-кметът на община Перник Илинка Никифорова.
За повече информация посетете: http://glbulgaria.bg/bg/node/10796

На 25 и 26 октомври 2012 г. в Регионална библиотека „Пенчо Славейков”, гр. Варна се проведе регионална тематична среща "Предизвикателството “Глоб@лни библиотеки” –дефиниране на иновативни информационни услуги в полза на местната общност”.  В срещата участваха представители на 43 целеви библиотеки от област Варна. Гости на форума бяха Станка Димитрова – директор на Дирекция „Култура и духовно развитие” в община Варна, Светлана Енева - зам.-кмет по културата на община Суворово, Георги Венин - гл. експерт в Дирекция "Култура и духовно развитие" в община Варна.
За повече информация посетете: http://glbulgaria.bg/bg/node/10802 
 

 
 

@ Портал www.glbulgaria.bg

 

През октомври продължи разработването на системата за електронно обучение – стартираха тестове на различни формати на учебното съдържание.

По повод провеждането на националния форум „Глоб@лни библиотеки - България: място за е-включване” на портала на програмата беше създаден специален раздел: http://glbulgaria.bg/e-inclusion. В него потребителите на портала имаха възможност да се информират за развитието на конкурса и да гледат форума на живо онлайн. Разделът ще продължи да съществува, като в него освен информация за победителите в конкурса, ще бъдат публикувани и историите, с които те са кандидатствали.

 
 

@ Мониторинг и оценка

 

В периода 10 - 15 октомври, 2012 г. изпълнителят на междинното проучване за оценка на въздействието, агенция „Алфа Рисърч” ООД осъществи 9 фокус групи с библиотекари и потребители на целеви библиотеки, както и с представители на местната общност.  Качественото проучване чрез фокус групи се състоя в 3 населени места – с. Замфирово, област Монтана; гр. Мартен, област Русе и гр. Пловдив, като във всяко се проведоха 3 фокус групи с участие на 8 души от съответната таргет група.
През първата половина на месец октомври приключи подготвителната фаза за провеждане на Пан-европейско проучване на обществените библиотеки, което ще обхване 17 държави-членки на Европейския съюз. Съвместно с изпълнителя на проучването са определени целевите библиотеки, които ще вземат участие от българска страна в количествения и качествения компонент на изследването. Понастоящем изпълнението и на двата компонента е стартирано успешно от местния екип на социологическа агенция TNS, която е избрана за осъществяване на проучването.
На 10 октомври 2012 г. приключи кампанията за събиране на тримесечните отчети на целевите библиотеки за периода юли-септември 2012г. Към дата 23 октомври, 2012 г. през онлайн формата за отчитане са постъпили общо 886 отчета от целеви библиотеки. Неподалите отчет библиотеки са 74.

 

@ През м. ноември 2012 г. предстои

 

 • Редовни обучения за библиотекари във всички 5 направления
 • Финализиране на програма и методология за надграждащо обучение по Е-услуги в модерната библиотека
 • Провеждане на 10 пилотни обучения за хора със специални потребности
 • Мониторинг на обученията за хора със специални потребности
 • Провеждане на 14 надграждащи обучения по ИКТ за библиотекари
 • Супервизия на обучители
 • Публикуване на учебно съдържание в онлайн системата за електронно обучение
 • Публикуване на историите на финалистите в конкурс Глоб@лни библиотеки - България: място за електронно включване
 • Провеждане на среща на регионалните координатори по Програма Глоб@лни библиотеки - България
 • Заснемане на три документални филма за промяната в обществените библиотеки, включени в Програма Глоб@лни библиотеки - България
 • Анализ на данните от отчетите на целевите библиотеки за периода юли-септември 2012г.
 • Провеждане на пан-европейско проучване на обществените библиотеки в библиотеки по програмата
 • Финализиранена докладите от междинното проучване за оценка на въздействието на програмата
 • Регионални тематични срещи за областите Ямбол, Бургас, Сливен, Разград, Благоевград, Търговище
Изготвил: Десислава Маринова, Специалист Връзки с обществеността и събития

Контакти


Звено за управление на програмата
ул. "Христо Белчев" 1, ет. 6, София 1000, България
Тел.: (+359 2) 931 99 16, (+359 2) 981 27 08, (+359 892) 219 361
Факс: (+359 2) 931 99 17
e-mail: office@glbulgaria.net
www.glbulgaria.bg