Вие сте тук

Национален форум „Глоб@лни библиотеки - България: място за електронно включване”

Началото на форума
Трендафил Меретев представя постигнатите резултати
Участниците в дискусията

На 30 октомври 2012 г. в гр. София се проведе Национален форум „Глоб@лни библиотеки - България: място за електронно включване”.

Форумът събра над 150 участници, представители на държавната администрация, неправителствения сектор, библиотечната и академичната общност, бизнеса, медии. Събитието се предаваше на живо онлайн и беше достъпно за всички 960 библиотеки по програмата, както и за всички заинтересовани граждани. Запис в две части - част 1 и част 2 - може да се гледа на портала на Програма "Глоб@лни библиотеки - България".

Водещ на форума беше Георги Тенев, писател и общественик, свързан с редица популярни инициативи като „Голямото четене” и „Библиотеката” по Българската национална телевизия. 

Приветствия към участниците отправиха арх. Георги Стоев, заместник-министър на културата, Анна-Мари Виламовска, секретар по здравеопазване, образование и наука на Президента на Република България и Снежана Янева, председател на Управителния Съвет на Българската библиотечно-информационна асоциация. Поздравителен адрес беше изпратен и от Даниела Петрова, председател на Комисията по култура, гражданско общество и медиите в Народното събрание.

Презентация за резултатите и социалния ефект на програма „Глоб@лни библиотеки - България”, направи Трендафил Меретев, ръководител на програмата. Основни акценти бяха поставени върху партньорството с различни институции, за реализиране на промяна най-напред в мисленето и отношението към библиотеките и услугите, които те могат да предоставят за гражданите. Трендафил Меретев подчерта, че свободният достъп до информация е сила, която прави хората свободни и подобрява качеството на живот в общността. Статистиката показва, че достъпът до Интернет е вече третата най-търсена библиотечна услуга след трикратно увеличение спрямо 2010 г. – 16% от българите ползват Интернет в библиотеката.  Отчита се повишен интерес към услугите на електронното правителство сред потребителите на библиотеките – 27% търсят услуги, свързани със социален и здравен статус, 15% се интересуват от попълване на електронна данъчна декларация и други електронни документи, 14% търсят работа онлайн.

По време на форума се състоя дискусия на тема „Обществените библиотеки – партньори на държавните институции и третия сектор”. Участие в дискусията взеха Мария Димитрова, директор на Дирекция „Информация и системи за управление на средствата от Европейския съюз” към Министерски съвет,  Христо Христов, директор на Дирекция „Информационни технологии” в Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Катя Ивкова, държавен експерт в Министерство на здравеопазването,  Дора Ганева, главен директор на Главна дирекция ”Услуги по заетостта” в Агенцията по заетостта, Росен Симеонов, държавен експерт в Агенцията по заетостта, Емилия Войнова, началник отдел в Дирекция „Жизнен стандарт, демографско развитие, политики и стратегии” в Министерството на труда и социалната политика и Емилия Милкова, заместник-председател на Управителния съвет на Българска библиотечно-информационна асоциация.

Участниците в дискусията споделиха общото мнение, че институциите в България вече припознават обществените библиотеки като партньори и посредници при провеждането на политики и предоставяне на услуги на електронното правителство. Чрез обществените библиотеки и благодарение на безплатния достъп до Интернет информацията, свързана с инициативи и проекти на държавните институции, става достъпна и за хората в малките населени места.  Дигиталното включване е елемент от по-мащабния процес на социална интеграция за различни групи, беше подчертано по време на дискусията.

Участниците споделиха добри практики и партньорства на местно ниво: с Регионалните агенции по заетостта и Дирекциите Бюра по труда – при предоставянето на информация за свободни работни места, за курсове за квалификация и преквалификация; за работодатели; за отворени схеми по ОП „Развитие на човешките ресурси”; с Регионалните здравни инспекции – при реализирането на здравни информационни кампании; с Областните информационни центрове – при предоставянето на информация за отворени схеми за финансиране по европейски проекти и т.н.

Втората част на форума беше посветена на връчването на наградите на финалистите в конкурса „Глоб@лни библиотеки - България: място за електронно включване”. Списъкът на наградените е достъпен на портала на програмата.

След връчването на наградите, форумът беше закрит от Мария Златарева, ръководител на офиса на ПРООН в България. Г-жа Златарева поздрави участниците във форума за тяхната всеотдайна работа с местните общности и за предстоящия Ден на народните будители.