Вие сте тук

Стартираха първите пилотни обучения по ИКТ за хора със специални потребности

На 5 ноември 2012 г. (понеделник) стартираха първите пилотни обучения по ИКТ за хора със специални потребности, организирани по Програма „Глоб@лни библиотеки - България”  - две обучения за хора със зрителни увреждания в учебните бази в Пловдив и Търговище и едно за лица с двигателни увреждания в Кюстендил.

Целта на обученията е предоставяне на  равни възможности и осигуряване на по-благоприятни условия на живот за хората със специални потребности, като се използват ресурсите на Програма „Глоб@лни библиотеки – България”.

През месец август 2012 г. беше проведено предварително запитване до 39-те  учебни бази по програмата относно интереса им към провеждането на обученията по ИКТ за хора със специални потребности. В резултат на заявките беше планирана пилотната фаза на обученията за периода 1 – 30 ноември 2012 г.  

През пилотната фаза ще бъдат проведени общо 10 обучения – 6 за незрящи и 4 за хора с двигателни увреждания.

Графика на обученията може да откриете тук: http://glbulgaria.bg/bg/node/9378.

Обученията са с продължителност от 5 дни и във всяка група има 5/7 участника и един библиотекар, който да се запознае със специфичния софтуер и с работата с конкретната целева група, за да може да помага на потребители на библиотеката.
Обучителите са специалисти в областта на информационните и комуникационни технологии и имат много опит в работата с целевата група. Всеки от тях е разработил специална програма за обучението, отразяваща конкретните потребности на участниците.  

Обученията се реализират в партньорство с организации/институции, чиято мисия и цели са свързани с подобряване на начина на живот на съответната целева група.
ЗУП вярва, че партньорството на библиотеките с тези организации ще се развива успешно и през следващите години и библиотеките ще бъдат разпознати като място за социално включване.

Обученията за хора със специални потребности ще продължат и през 2013 г.