Вие сте тук

В знак на благодарност към програма „Глоб@лни библиотеки”

Албена Недялкова Паричкова, преподавател по английски език и заклет преводач, изразява своята изключителна благодарност за вежливото обслужване от страна на библиотекарите при НЧ "Н. Й. Вапцаров-1924", гр. Стамболийски и предоставената възможност за ползване на безплатен интернет.
Повече от една година г-жа Паричкова се възползва от безплатен интернет  достъп в читалнята. Впечатлена е от внимателното и културно обслужване на библиотекарите, обмяната на интелектуален и културен опит с други граждани, редовно посещаващи читалището, разговорите по отношение на автори, книги, теми от ежедневието. От особен интерес за нея са разговорите с ученици, които редовно заемат книги, много четат и системно се интелектуализират.
Ето защо тя изказва благодарност и на екипите, предоставили възможността за безплатно ползване на компютърната техника по Програма „Глоб@лни  библиотеки - България”.
Албена Паричкова споделя, че се чувства комфортно и уютно в компютърната зала към библиотеката, честите посещения и напомнят спомени от детството, а също и за покойната и баба  Екатерина Паричкова. Именно нейната баба е първият председател на читалището в град Стамболийски.
На целия колектив на програма „Глоб@лни библиотеки - България” и техните семейства г-жа Паричкова желае живот, здраве, късмет, духовно и материално благополучие и нови творчески успехи.