Вие сте тук

Подписване на споразумение за сътрудничество по програмата в община Златоград

На 23 декември 2009 г. кметът на община Златоград Мирослав Янчев и Пламен Чингаров, председател на читалище „Просвета"- Златоград, Данко Сребрев, председател на НЧ „Прогрес" - с. Старцево и Лиляна Профирова, председател на НЧ „Орфей" , с. Ерма река подписаха Споразумение за сътрудничество по Програма „Глоб@лни библиотеки-България".

  Zlatograd_MOU_small.jpg