Вие сте тук

Областна среща на тема „Доброволчеството като кауза”, организирана от Регионална библиотека "Петър Стъпов"-Търговище

Областна среща на тема „Доброволчеството като кауза” се проведе в комплекс „Островче” край град Търговище, организирана от Регионална библиотека „Петър Стъпов”- Търговище.  Срещата се състоя на 15 и 16 ноември 2012 г., като в нея взеха участие представители на областни библиотеки, читалища, общински администрации, членове на нестопански организации и други гости.
Г-жа Росица Куцарова – директор на библиотеката, откри срещата, а един от членовете на нестопанските организации отговори на важен за срещата въпрос: „Що е доброволчество”. 
Всички поканени взеха участие с презентации, представиха конкретни програми за провеждане на доброволчески инициативи, работиха по групи, а „Да си доброволец, означава да ти пука”.
В минутите преди закриване на срещата, всеки, който желае имаше възможността да зададе своите въпроси, свързани с предстоящите дейности по програма „Гло@лни библиотеки - България”, на г-н Николай Марков – регионален мениджър от звеното за управление на програмата.