Вие сте тук

Регионална тематична среща: „Библиотеката - информационен и рекреативен център” в Благоевград

Регионална тематична среща: „Библиотеката - информационен и рекреативен център” в Благоевград
Регионална тематична среща: „Библиотеката - информационен и рекреативен център” в Благоевград

На 8 и 9 ноември 2012 г. в Благоевград се проведе регионална тематична среща: Библиотеката - информационен и рекреативен център”. Във форума участваха около 60 библиотекари, читалищни секретари, партньори и гости. Звеното за управление на програмата /ЗУП/ беше представено от г-жа Красимира Кънева, регионален мениджър.
 
Участие в събитието взеха  г-жа Теменужка Стамболиева – управител на Областния информационен център /ОИЦ/ в Благоевград, г-жа Бианка Равначка – специалист в РЗИ Благоевград, г-жа Марияна Станкова – представител на НПО „Адаптация”. Гости на срещата бяха зам.-кметът на общ. Гърмен г-жа Минка Капитанова, директорът на държавен архив г-н Петър Станев, директорът на Регионалния исторически музей г-жа Галя Миленкова.
 
Срещата беше открита от г-н Петър Петров, директор на Регионална библиотека „Димитър Талев”. Той благодари на участниците за активното сътрудничество по програмата и подчерта необходимостта от преобразуването на библиотеките в съвременни информационни центрове, които не само предоставят услуги, но се превръщат в желано и любимо място за културен отдих на населението.
 
Г-жа Красимира Кънева, регионален мениджър в ЗУП, говори за новите електронни услуги по Програма  „Глоб@лни библиотеки – България” и представи примери за добри практики от страни, включени в програмата. Тя подчерта, че част от новите електронни услуги ще се финансират чрез проекти на целевите библиотеки.   

 
Явор Василев, ИТ специалист в РБ „Димитър Талев”, говори за предимствата на все още малко използваната технология за четене – електронните книги.
 
Теменужка Стамболиева, управител на ОИЦ Благоевград, запозна библиотекарите с основните и предстоящи дейности на центъра и акцентира на възможностите за съвместни инициативи с целевите библиотеки от областта.

 
Бианка Равначка, специалист в РЗИ – Благоевград, представи по интересен и достъпен начин как библиотеките могат да промотират здравословен начин на живот и да подпомагат посетителите в профилактиката на социално значими заболявания.

 

     
Росица Попаркова, главен библиотекар и ръководител на обучителния център към програмата в гр. Гоце Делчев, разказа за обученията на библиотекари и интересни инициативи, свързани с местния бит и традиции. Вълнуващо е писмото от редовна читателка на библиотеката, с което тя поздравява библиотекарите за всеотдайния им труд и изразява надежда и увереност, че програмата ще продължи.

 
Марияна Станкова от НПО „Адаптация” - Благоевград говори за трудностите, които сдружението среща при работа с хора със зависимости и подчерта специалното място на библиотеките в превантивната работа срещу зависимостите.
 
Елена Клечарова, главен библиотекар при НЧ „Н.Вапцаров – 1894”, гр. Банско, представи работата на библиотеката с деца и младежи в неравностойно положение. Целта е да има повече интегрирани деца и младежи, подобряване на уменията, повишаване на информираността и промяна в нагласите на останалите към различните.

 
Здравка Гугалова, главен библиотекар при НЧ „Светлина – 1907”, гр. Якоруда направи паралел между традиционните и новаторските дейности в библиотеката, в резултат от приобщаването й към програмата.

 
Клара Шуманова, главен библиотекар в НЧ „Отец Паисий – 1919”, гр. Сандански, запозна колегите си с възможностите за отдих и културен туризъм сред забележителностите на открито в общината и с културните събития, организирани от библиотеката. За привличането на посетители и партньори основен принос има дейността по програмата, базирана на ИКТ оборудването.

 
Катерина Коджаманова, главен библиотекар при НЧ „Св. св. Кирил и Методий – 1926”, с. Сатовча, представи шестте целеви библиотеки от общината -  в с. Сатовча, с. Плетена, с. Вълкосел, с. Ваклиново, с. Кочан и с. Слащен.

 
Бойка Пашкулева, главен библиотекар при НЧ „Искра – 1924”, с. Гърмен, представи 4 от шестте библиотеки в общината – в с. Гърмен, с. Огняново, с. Дебрен и с. Дъбница /освен тях целеви са и библиотеките в с. Рибново и с. Горско Дряново/.
 
Особен интерес предизвика представянето на трите образователни програми, които Бойка Пашкулева използва при работата си с ученици в библиотеката. Това са „Хората по света – да опознаем континентите”, „Живот в океана” и Космос”.  Изборът и проучването на програмите са направени с партньорската подкрепа на доброволка от Корпуса на мира, която е работила в библиотеката.

 
Елза Кресничка, главен библиотекар в РБ „Димитър Талев”, представи обучението в компютърна грамотност за хора над 55 години. В резултат на това обучение библиотеката се превърна в предпочитано място за срещи, за контакти на хора с еднакви интереси, за самообразование и усъвършенстване и за социална интеграция.

 
Две от сесиите бяха посветени на работа по групи, които разработиха идеи за нови електронни услуги с помощта на партньори.
 
Определени бяха следните целеви групи потребители: безработни, пенсионери, деца и ученици до 18 години, деца и ученици, напуснали училище /8-12 клас/. Говорител, излъчен от всяка група, представи идеята за нова услуга.
 
ГРУПА 1
Безработни: Услуга  -  Предоставяне на информация за свободните работни места, Е-заетост
 
ГРУПА 2
Деца и ученици до 18 години: УСЛУГА  -  Превенция, „Ръка за ръка срещу наркотиците”
 
ГРУПА 3
Пенсионери: Услуга - Здравна беседа и кардиологичен преглед
 
ГРУПА 4
 Деца, напуснали училище: УСЛУГА – Предоставяне на образователни услуги /Обучение в компютърна грамотност/

 
В края на срещата 38 библиотекари попълниха формуляра за обратна връзка. Всички са удовлетворени или напълно удовлетворени от срещата и препоръчват такива срещи да се проведат и през 2013 г. В половината от обратните връзки на първо място по полезност е разработването на идеи за нови услуги. В останалата част най-често на първо място се поставя обмяната на опит с колеги от други общини и направените презентации. Добра оценка библиотекарите дават на участието на партньорите от РЗИ, ОИЦ и НПО „Адаптация” и техните презентации. Подчертава се и добрата организация на срещата.
 
Препоръките се отнасят до съкращаване и насочване по темата на някои от презентациите.