Вие сте тук

Регионална тематична среща „Иновативни практики за стимулиране на детското четене” в Сливен

„Иновативни практики за стимулиране на детското четене” в Сливен
„Иновативни практики за стимулиране на детското четене” в Сливен
„Иновативни практики за стимулиране на детското четене” в Сливен
„Иновативни практики за стимулиране на детското четене” в Сливен
„Иновативни практики за стимулиране на детското четене” в Сливен
„Иновативни практики за стимулиране на детското четене” в Сливен
„Иновативни практики за стимулиране на детското четене” в Сливен
„Иновативни практики за стимулиране на детското четене” в Сливен
„Иновативни практики за стимулиране на детското четене” в Сливен
„Иновативни практики за стимулиране на детското четене” в Сливен
„Иновативни практики за стимулиране на детското четене” в Сливен
„Иновативни практики за стимулиране на детското четене” в Сливен

На 28ми и 29ти ноември 2012г. се проведе регионална среща на тема „Иновативни практики за стимулиране на детското четене” по програма „Глоб@лни библиотеки – България”. В срещата се включиха над 65 библиотекари от целевите библиотеки в Сливенска  област, както и над 20 представители на общините, и на образователни и културни институции – партньори на библиотеките при реализиране на техните образователни инициативи.
Срещата бе открита от кмета на община Сливен инж. Кольо Милев. В словото си той посочи: „…Измина година от началото на моя мандат като кмет на община Сливен и вече мога да дам оценка на работата по програма „Глоб@лни библиотеки – България” на територията на общината, а мисля, че с нея ще се съгласят и колегите ми от другите общини. Програмата промени облика на читалищата и библиотеките включени в нея. Те се превърнаха в съвременни модерни центрове за знания и информираност, които изпълняват не само образователни и културни, но и важни социални функции. Програмата, чрез организираните квалификационни курсове, промени облика и самочувствието и на библиотекарите. Промени се и отношението на местните общности към библиотеките – те вече са привлекателен център не само за най-малките жители на населените места, но и за всички граждани. В тях се придобиват нови знания и умения, реализират се разнообразни инициативи и проекти, кипи живот. Радвам се, че програмата финансира инициативи насочени и към най-малките, към децата, към нашето бъдеще. Наистина е много важно да се работи с децата от най-ранна детска възраст. Ако нашите деца растат грамотни и знаещи, то бъдещето на страната ни ще е много по-добро. Приветствам днешната проява и ви пожелавам успешна и ползотворна работа. Нека добрите практики за стимулиране на детското четене много скоро станат приоритет в работата на всички вас…”.
Същинската работа на форума започна с встъпителен доклад на тема „Как да провокираме у децата интерес към четенето”, представен от директора на РБ ”Сава Доброплодни”, гр. Сливен: Росица Петрова –Василева. В доклада си тя даде отговор на въпросите: Защо четенето е важно за децата? Защо съвременните деца четат все по-малко? Как да провокираме у децата интерес към четенето? Как да стимулираме детското четене?
В двата пленарни дни бяха представени 12 доклада и презентации. Проведен бе и уъркшоп по четене по методиката на италианските актьори Лоренцо Басото и Сабрина Карлети /реализиран за пръв път в България по съвместен проект на Театрална фондация „Аида” от Верона, Италия и РБ ”Сава Доброплодни” - Сливен/. 
През първия ден, в 4те докладa и презентации, бяха представени различни инициативи на Регионална библиотека ”Сава Доброплодни” за създаване на интерес към книгите и четенето /представления за деца ”Във вълшебния свят на приказките”, творческата работилница „Лято в библиотеката”, „Маратон на четенето”, „Коледа в библиотеката”, Национален фестивал на детската книга, конкурси, празници в библиотеката, срещи с писатели, представяния на книги, литературни двубои, викторини и състезания и др./.
В доклада си на тема „Творчеството на децата – важен компонент за действие за въвеждане на децата в света книгите и библиотеките”, Мира Тасич – завеждащ детски отдел на Народна библиотека ”Ст. Стремац” - гр.Ниш представи различни образователни работилници и дейности за творческо развитие на децата и литературните и художествени произведения създадени в тях. Г-жа Тасич представи също така как чрез организирането на подобни дейности се постига въвеждането на децата в библиотеката, създава се интерес към книгата и четенето.
С интересна презентация бе представен опитът на библиотеката при НЧ ”Христо Ботев”-с. Бяла за използване на образователни компютърни игри за стимулиране на детското четене. 
В програмата на срещата се включиха и детските автори Весела Фламбурари и Петя Александрова, които се спряха на нетрадиционни форми за създаване на интерес към книгата и четенето с участието на автора. Според В. Фламбурари „...Авторът иска да внуши идеите от книгите си. За да постигне тази цел, когато представя своите книги пред деца, той трябва да използва изразните средства на театъра и детската игра…” Използвайки похватите на кукления театър, тя демонстрира пред публиката как представя свои книги пред детска аудитория. Петя Александрова сподели впечатленията си от участието си в организираните от РБ”Сава Доброплодни”, в рамките на Националния фестивал на детската книга, „трубадурски двубои” между детски поети и подчерта, че именно различния, впечатляващ за децата начин на представяне на авторите и техните произведения, засилва интереса на детето към тях.  
При голям интерес премина и уъркшопът по четене. Основната цел на организаторите бе да  отключат потенциала на библиотекарите, те да развият нови умения, които да им помогнат успешно да изпълняват ролята на ръководители на детското четене, представяйки по най-интересния за децата начин дадено литературно произведение. В първата част на уъркшопа библиотекарите се запознаха с методиката на Лоренцо Басото и Сабрина Карлети и как творчески да я прилагат в своята работа. Основните елементи на методиката бяха илюстрирани с примери от практиката на РБ ”Сава Доброплодни” - драматизации по Ал.Пушкин, Ран Босилек, Андерсен. Във втората част библиотекарите, разделени в четири групи,  подготвиха и чрез свои представители представиха пред публиката 5 творчески задачи по различни литературни произведения. Модератори на уъркшопа по четене бяха Росица Петрова-Василева, Евгения Ненчева, Цена Маркова, Йоана Димитрова, Галя Гецова и Златина Петкова. 

Вторият ден от форума бе посветен на използването на новите медии – анимация, кино, компютърни игри за провокиране на интереса на децата към книгите. Интересна презентация на тема „Класическата приказна история в различните медии и как визуалния вариант провокира интереса към оригиналната книжна версия” представи гл.ас.д-р Радостина Нейкова от НАТФИЗ ”Кр. Сарафов”.
Бяха демонстрирани и мултимедийните образователни игри „Буквенка” и „Писменка” на фирмата „Виксис”. Снежана Янева, директор на Информационния център на посолството на САЩ в България, представи опита на американските библиотеки за подпомагане на детското четене, чрез програмата Earliy Literacy Station /ELS/. В края на презентацията, от името на посолството на САЩ, Янева дари на РБ ”Сава Доброплодни’ компютър и специализиран софтуер с модулите на програмата.

Двудневният форум завърши с презентация на регионалния мениджър на програма „Глоб@лни библиотеки –България” Красимир Христов на тема „Програма „Глоб@лни библиотеки – България” и промените в българските библиотеки /визия, услуги,потребители/”. Модератор на регионалната среща бе Росица Петрова-Василева – регионален координатор на програма „Глоб@лни библиотеки – България” за Сливенска област и директор на РБ ”Сава Доброплодни", град Сливен.