Вие сте тук

Среща-разговор за трафика на хора в библиотеката на град Стамболийски

На 3.12.2012 г. в НЧ ”Н.Й.Вапцаров–1924г.”, град Стамболийски се проведе мероприятие на тема: „Трафик на хора” – един доста наболял въпрос на нашето съвремие. Участници в срещата бяха ученици от СОУ „Отец Паисий”, гр.Стамболийски, техните преподаватели М. Копривленска и Н. Мартинкова, и читатели на библиотеката.
Г-жа Копривленска, ръководител на клуб „Гледна точка” при СОУ „Отец Паисий” поднесе информацията по много интересен и достъпен за учениците начин. Те се запознаха с понятието „трафик на хора”, видове трафик, фактите – как трафикантите примамват своите жертви и механизмите за въвличане, какво се случва най-често с жертвите на трафик, кой е застрашен, кои са причините за рисковото поведение при трафик, трафик на органи, как да се предпазим.
Подготвени бяха различни видове упражнения, игри, а в същото време свободният разговор между г-жа Копривленска и учениците създаде много приятна атмосфера за работа.
Благодарение на програма „Глоб@лни  библиотеки - България” учениците имаха възможност да изгледат презентацията и филма по темата „Трафик на хора”. Срещата завърши с пожелание и занапред да продължи доброто сътрудничество между библиотеката при НЧ ”Н. Й. Вапцаров -1924 г.” и Клуб „Гледна точка”, с ръководител М.Копривленска при СОУ „Отец Паисий”, гр. Стамболийски.