Вие сте тук

Министерство на културата и ПРООН подписаха споразумения за сътрудничество по Програма "Глоб@лни библиотеки - България" с Агенцията по заетостта и Министъра по управление на средствата от еврофондовете

Министерство на културата и ПРООН подписаха споразумения за сътрудничество по Програма "Глоб@лни библиотеки - България" с Агенцията по заетостта и Министъра по управление на средствата от еврофондовете. Споразуменията позволяват на библиотеките да предлагат повече нови услуги в сътрудничество със съответните институции на местно и национално ниво. Примери за това са информацията, разпространявана от Областните информационни центрове, която вече е достъпна и в библиотеките и възможността библиотечните потребители да се информират за свободни работни места в библиотеките и да намерят работа със съдействието на библиотекарите.

Ключови думи: