Вие сте тук

Компютърна грамотност за всички възрасти в Златоград

Компютърна грамотност за всички възрасти в Златоград
Компютърна грамотност за всички възрасти в Златоград
Компютърна грамотност за всички възрасти в Златоград
Компютърна грамотност за всички възрасти в Златоград

В продължение на 7 дни в библиотеката на град Златоград се проведе курс „Компютърна грамотност за всички възрасти”. Той е второто обучение за възрастни потребители, които желаят да познават и ползват новите технологии.
Десетте курсисти, предимно самодейци в читалището бяха обучавани от Пламен Чингаров - председател на ОНЧ ”Просвета-1908” и обучител по Програма „Глобални библиотеки - България” за област Смолян.
Участниците се запознаха как да работят с Microsoft Word, Skype, Интернет с помощта на техниката предоставена по Програма "Глобални библиотеки- България".
Наскоро новият Инфоцентър, който разполага с 13 компютри, мултимедия, цветен принтер и мултифункционално устройство навърши 2 години и вече успешно се припознава като място за инициативи и прояви от най-различен характер в Златоград.
Участниците в курса, които в началото плахо и несигурно се включиха, придобиха увереност и самочувствие, че могат да бъдат част от глобалния свят на новите технологии.