Вие сте тук

Доклади от междинното проучване за оценка на въздействието на Програма „Глоб@лни библиотеки - България”

В периода август-октомври 2012 г. успешно е осъществено Междинното проучване за оценка на въздействието на Програма „Глоб@лни библиотеки - България”. Целта му е да повтори и разшири оценката на въздействието върху потребителите на библиотеките, местните общности и гражданите, направена чрез Базовото проучване в края на 2010 г. Междинното проучване е първото по рода си в рамките на програмата, което се стреми да измери ефекта на програмата върху крайните потребители на целевите библиотеки. Настоящото проучване, реализирано от социологическа агенция Алфа Рисърч ООД, дава възможност за проследяване на ефекта и обществените ползи от програмата, както и за набелязване на нейните бъдещи приоритети и насоки на работа.

Междинното проучване включва следните компоненти:

  • Национално представително изследване сред пълнолетното население в страната
  • Национално представително изследване сред деца и младежи на възраст 7-18 години
  • Изследване сред потребители на целевите библиотеки (целеви групи 7-10 , 11-18 и 18+)
  • Изследване сред библиотечни служители от целевите библиотеки
  • Качествено изследване чрез фокус групи сред три целеви групи – потребители на целеви библиотеки, библиотечни служители и представители на местната общност и институции.