Вие сте тук

Европейският информационен център “Европа директно” при Габровската търговско - промишлена палата и Регионална библиотека “Априлов – Палаузов” Габрово организираха безплатен курс за начална компютърна грамотност 55+

В периода ноември – декември 2012 г. във връзка с Европейската година на активния живот на възрастните хора и солидарността между поколенията, Европейският информационен център “Европа директно” при Габровската търговско - промишлена палата и Регионална библиотека “Априлов – Палаузов” Габрово организираха безплатен курс за начална компютърна грамотност 55+.
Габровската търговско-промишлена палата е партньор по проекта ELE-55+. Проектът цели да даде възможност заетите лица над 55-годишна възраст да отговорят на новите реалности на пазара на труда в Европа, за да се насърчи трудовата заетост на по-възрастните работещи в европейски мащаб. Така те ще разполагат с възможности за учене през целия живот, за да могат да повишат своите квалификации и да получат разнообразни варианти за трудова заетост и свобода на избора.
Обучителният и информационен център на Регионална библиотека „Априлов - Палаузов” – Габрово, разполагащ с модерни компютърни конфигурации, бе подходящото място за осъществяване на обучения по Програма „Учене през целия живот”.
В безплатния курс за начални компютърни умения, работа в Интернет-мрежата и други електронни компетентности с продължителност 60 учебни часа участвуваха 10 възрастни лица над 55 години. Обучител на групата е Ивелина Пенчева – системен администратор в Регионална библиотека „Априлов –Палаузов” - Габрово, която разработи подходящ обем учебни материали, съобразени с целите на програмата.
Обучаемите получиха сертификати, защитени с изпитен тест в края на компютърния курс на обучение.
Успехът на партньорската инициатива на Регионална библиотека – Габрово и Габровската търговско-промишлена палата е основа за бъдещи, още по-успешни и въздействащи общи проекти.