Вие сте тук

Подписано споразумение за сътрудничество в Смолян

На 21 януари 2010 г. кметът на община Смолян г-жа Дора Янкова, директорът на Регионална библиотека „Николай Вранчев" - Тодор Згуров, Председателят на НЧ „България„ с. Могилица - Захаринка Узунова, секретарят на НЧ „Светлина" с. Момчиловци - Златка Кисьова подписаха Споразумение за сътрудничество по Програма „Глоб@лни библиотеки - България".

На подписването присъстваха представители на медии, на пресцентъра на Община Смолян, гл. експерт „Култура" г-жа Валентина Василева, кметът на с. Могилица Митко Чочев и регионалният координатор на програмата за област Смолян г-жа Йорданка Вълчева.

Г-жа Вълчева запозна присъстващите с целите на програмата и конкретните ползи от реализацията й на територията на община Смолян.

Трите целеви библиотеки ще получат компютърни конфигурации за безплатен достъп до Интернет за читателите и за библиотечните специалисти. В Регионална библиотека е предложено да бъде оборудван център за обучение на библиотечните специалисти от област Смолян и на потребителите в областта на ИКТ. Програмата предвижда обучение на библиотечните специалисти в четири основни направления: „Информационни и комуникационни технологии", „Организация и управление на работата в обществената библиотека", „Услуги в модерната библиотека" и „Общуване и работа с хора".

Реализацията на програмата цели осигуряване на равни и по-широки възможности за свободен достъп до информация на жителите на областния град и малките населени места, според техните потребности. В резултат на съвместните усилия на ключовите партньори по програмата, на Фондация „Бил и Мелинда Гейтс" и на Община Смолян, трите обществени библиотеки ще предоставят пакет от нови услуги за гражданите: компютри за потребителите, безплатен достъп до Интернет и онлайн информация, електронно съдържание от местно и национално значение, електронни услуги, обучения по компютърна и информационна грамотност и др.

Smolyan_MOU_small.jpg