Вие сте тук

Библиотеката в село Дъбене вече работи с Агенция по заетостта

Във връзка със споразумението за сътрудничество между Програма "Глоб@лни библиотеки- България" и Агенция по заетостта през новата 2013г., библиотеката в село Дъбене вече започна съвместна работа с Бюрото по труда в гр.Карлово.
Библиотекарят Дарина Маркова бе поканена от служител на Бюрото по труда на среща-разговор. На тази среща бяха разяснени задълженията на двете страни, а именно - Бюрото по труда да предоставя на библиотеката всяка седмица актуална информация със свободните работни места, библиотеката от своя страна да ги разпространява и да удовлетворява потребностите от информация на местното население.
До този момент на библиотеката са изпратени 2 писма с актуалните работни места, които са разлепени на видни за хората места. Населението на селото показва задоволство от това, че по лесен и достъпен начин ще получава нужната му информация.