Вие сте тук

Често задавани въпроси относно обучението

Тук ще намерите отговорите на често задавани въпроси относно обучението и конкурса за обучители по програмата.


1. Трябва ли през тези 9 месеца /фиксирани в договорите на обучителите/ те да бъдат в неплатен отпуск?

Изискването за неплатен отпуск, отразено в публикуваното задание за избор на обучители, се отнася само и единствено за времето на провеждане на обученията. За извършената от обучителя дейност през този период ще му бъде заплащано от програмата. Всеки кандидат за обучител може да бъде одобрен като такъв само по едно от четирите направления на обучение. По предварителни разчети, всеки обучител ще има възможност да проведе едно или две обучения през пилотната 2010 г. Това означава, че в рамките на договора той ще има нужда от 10 или 20 дни неплатен отпуск.

В обучителната програма се предвижда обучение на обучителите, планирано в два етапа, независимо един от друг. Това обучение ще трае общо 8 или 9 дни /в зависимост от направлението, в което ще работи обучителят/. Обучението на обучители ще се проведе в София, през април - май 2010 г. и ще бъде финансирано от програмата. За участието си в обучението всеки обучител би следвало да ползва отпуск по правилата на постоянните си трудови отношения /например платен отпуск/.