Вие сте тук

Споразумение за сътрудничество с Министерство на здравеопазването

След успешното сключване на споразумения за сътрудничество по Програма "Глоб@лни библиотеки - България" и Агенцията по заетостта, Министъра по управление на средствата от еврофондовете и Национална агенция за приходите, беше подписано и споразумение за сътрудничество с Министерство на здравеопазването.

След успешно партньорство по кампания "Информирани и здрави" и участието на над 400 библиотеки от цялата страна при популяризиране на теми като вредите от тютюнопушенето, употребата на психотропни вещества, прекомерната употреба на сол, производствения и битовия травматизъм, сътрудничеството между структурите на Министерство на здравеопазването (МЗ) и 959 обществени билиотеки по Програма "Глоб@лни библиотеки - България" е вече официално.

МЗ и глоб@лните библиотеки ще си сътрудничат при:

  • Разпространяването на информация и информационни материали чрез обществените библиотеки за здравословен начин на живот, заплахите за здравето и подобряване качеството на живот на гражданите;
  • Участие на представители на МЗ в здравно-информационни събития в библиотеките;
  • Предоставяне на информация за услуги на електронното здравеопазване чрез обществените библиотеки и др.

Посредством новите технологии в библиотеките и резурсите на МЗ, гражданите ще имат свободен достъп до здравна информация и в най-отдалечените точки на България.

Споразумението можете да прочетете от линка по-долу.