Вие сте тук

Обучения за библиотекари

Тук можете да свалите всички формуляри за редовните и надграждащи обучения за библиотекари.

Инструкция за финансово управление на грантовото финансиране – 2013 – регионални библиотеки(88.5 KB)

 Обучение - процедура(138.5 KB)
 

Образец T1- 2013: График / първоначални поименни списъци за обучение на библиотекари(147.5 KB)

Образец T2-2013: Отчет на обучителя(57 KB)

Образец T2.1-2013: Отчет на обучителя за надграждащо обучение(55.5 KB)

Образец T3-2013: Отчет на обучителя(57 KB)

Образец T4-2013: Присъствен списък на участнициte в обучение(36 KB)

Образец T5-2013: Обучение на библиотекари - формуляр за обратна връзка(73 KB)

Образец T6-2013: Списък на участниците в обученията по Програма "Глоб@лни библиотеки - България"(40 KB)

Онлайн формуляр за обратна връзка
Онлайн анкета по Направление 5

Образец Г3-2013: Текстови отчет на грантополучателя(73 KB)

Образец Г4-2013: Финансов план и отчет(40.65 KB)

Образец T9-2013: Формуляр за супервизия на обучителите по Програма „Глоб@лни библиотеки - България”(95.5 KB)